مقاله پژوهشی
چالش‌های نسل سوم برنامه اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دید مسؤولان اجرای اعتباربخشی در شهر اصفهان

احمدرضا رئیسی؛ نسرین شعربافچی‌زاده؛ فاطمه محمدی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 53-59

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4276

چکیده
  مقدمه: اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستم‌های بهداشتی و درمانی به خصوص بیمارستان‌ها می‌باشد که در ایران نیز یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت به شمار می‌رود. نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران در سال 1395 طراحی گردید. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین چالش‌های نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دید مسؤولان اجرای اعتباربخشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سواد سلامت و رضایتمندی همراهان بیماران بخش‌های روان‌پزشکی از ارایه دهندگان خدمات در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ماندانا صاحب‌زاده؛ فروزنده منصوری بروجنی؛ نسرین شعربافچی‌زاده

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 60-65

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4292

چکیده
  مقدمه: سواد سلامت تحت عنوان ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه جهت تصمیم‌گیری‌های مناسب بهداشتی ضروری است و کمبود آن، پیامدهای نامطلوبی دارد. از طرف دیگر، اهمیت سنجش رضایتمندی همراهان بیمار، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معیارهای تعیین‌کننده کیفیت خدمات مراقبتی در نظر گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی عملکرد کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان به روش بازخورد 360 درجه

عذرا دائی؛ سونا ایمانی طیبی؛ شهین مجیری؛ سید سعید موسوی‌فر؛ محمد رضا سلیمانی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 66-72

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4328

چکیده
  مقدمه: بازخورد 360 درجه نسبت به روش‌های دیگر ارزیابی عملکرد، چشم‌انداز جامع‌تری نسبت به توانایی‌ها، رفتار، شایستگی و عملکرد افراد در محیط‌های کاری دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان با استفاده از بازخورد 360 درجه انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین خوشه‌های موضوعی و همکاری‌های علمی در مدارک مرتبط با سقط جنین در کشورهای اسلامی

فاطمه مکی‌زاده؛ راضیه رشیدی بشرآبادی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 73-80

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4330

چکیده
  مقدمه: سقط جنین به معنای خاتمه دادن عمدی یا غیر عمدی بارداری قبل از این که جنین قادر به ادامه حیات در خارج از بدن مادر باشد، اطلاق می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین خوشه‌های موضوعی و همکاری‌های علمی در مطالعات حوزه سقط جنین توسط محققان کشورهای اسلامی صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و پیاده‌سازی هستان‌شناسی پزشکی هسته‌ای

لاله ترابی؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 81-88

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4357

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش مهم هستان‌شناسی‌ها در سازماندهی اطلاعات و افزایش کارایی نظام‌های بازیابی اطلاعات از یک‌ سو و توسعه روزافزون حوزه پزشکی هسته‌ای و رشد دامنه مفاهیم آن و نیاز به یکپارچه‌سازی، جمع‌آوری منسجم و تعریف به دور از ابهام روابط میان آن‌ها از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف طراحی و پیاده‌سازی هستان‌شناسی حوزه پزشکی هسته‌ای ...  بیشتر