مقاله پژوهشی
طراحی و ارزیابی سیستم مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی بیماران (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی)

الهام جواهری کیان

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 241-247

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4377

چکیده
  مقدمه: نقص‌های اطلاعاتی پرونده‌های پزشکی، موجب کاهش کیفیت خدمات مراقبتی و پاسخگویی بالینی، حقوقی و مالی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی سیستمی جهت بهبود کیفیت مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کیفی، از طریق مشاهده حضوری فعالیت‌های کاربران (مدیران و کارشناسان مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد

میلاد شفیعی؛ روح‌اله عسکری؛ محمد کاظم رحیمی؛ محمد رنجبر؛ فرزان مددی زاده؛ فاطمه جعفریان

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 248-257

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4422

چکیده
  مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به ‌عنوان یکی از صنایع درامدزا در دنیا مطرح‌ شده است. برخی عوامل در صنعت گردشگری، تأثیر مستقیم و مهمی بر رونق و گسترش آن دارند و این امر موجب می‌شود که برخی کشورها به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد انجام‌ گرفت.روش بررسی: در مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بهره‌وری مالی بیمارستان‌ها با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست و تحلیل ‌پوششی‌ داده‌ها

سید علی اکبر موسوی‌نژاد نایینی؛ محمد تمیمی؛ اله کرم صالحی

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 258-264

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4432

چکیده
  مقدمه: بهره‌وری از جمله شاخص‌های ارزیابی وضع موجود در خصوص نحوه استفاده از عوامل تولید از جمله منابع مالی می‌باشد و نظام مدیریت سلامت و به ویژه بیمارستان‌ها از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره‌وری ‌مالی بیمارستان‌های تأمین ‌اجتماعی ایران با استفاده از شاخص‌ بهره‌وری مالم‌کوئیست MPI (Malmquist Productivity Index) انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش درک خطر و توانایی تشخیص اخبار جعلی بر پذیرش واکسن کووید 19 در میان دانشجویان دانشگاه شیراز

مهسا ترابی؛ هاجر ستوده

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 265-271

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4440

چکیده
  مقدمه: در زمان بحران‌های سلامت مانند همه‌گیری کووید 19، افزایش اخبار نادرست و شایعات، تشخیص اخبار صحیح را دشوار می‌کند. همچنین، با وجود خطرات موجود، برخی با نپذیرفتن واکسن، ایمنی جامعه را به خطر می‌اندازند. در تلاش برای روشن ساختن علل این رفتار مخاطره‌آمیز، در تلاش برای روشن ساختن علل این رفتار مخاطره‌آمیز، پژوهش حاضر با هدف تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبکه همکاری تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی هماتولوژی و آنکولوژی ایران

خدیجه طهماسبی؛ موسی یمین فیروز؛ سارا امیری

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 272-278

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4390

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر به دلایل زیست محیطی، مردم جهان با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها که سرطان است، مواجه می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه‌ای انجام گردید. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی از دیدگاه صاحب‌نظران

شهناز خادمی زاده؛ فاطمه رفیعی‌نسب

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 279-285

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4407

چکیده
  مقدمه: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با ماهیتی میان‌رشته‌ای، به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی می‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات و راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی این رشته انجام شد.روش بررسی: این مطالعه کیفی با روش موردی، به بررسی نظرات متخصصان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل ساختار سازمانی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

عسگر اکبری

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، صفحه 286-290

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4447

چکیده
  مقدمه: در عصر حاضر، مدیریت دانش به یکی از راهبردهای اصلی بقای کتابخانه‌‌ها تبدیل شده است که با مشکلاتی مواجه می‌باشد. از این‌‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به روش پیمایشی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل 184 نفر از مدیران ...  بیشتر