نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از وضعیت تولیدات علمی در حوزه دندان‌پزشکی، می‌تواند به محققان این حوزه در تصمیم‌گیری کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف ترسیم ساختار علمی یک دهه پژوهش (سال‌های 2010 تا 2020) حوزه دندان‌پزشکی در کشورهای خاورمیانه انجام شد.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی و علم‌سنجی بود و داده‌های مورد نیاز آن از وبگاه علوم استخراج گردید. جامعه مورد نیاز را تمامی مدارک تولید شده در حوزه دندان‌پزشکی که توسط نویسندگان کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تولید شده بود، تشکیل داد. بدین ترتیب، ۲۶۵۳ مدرک علمی جمع‌آوری شد. برای ترسیم ساختار علمی، روش علم‌سنجی مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: حوزه Dentistry Oral Surgery Medicine بالاترین نرخ تولید علمی در بین حوزه‌های دندان‌پزشکی را به خود اختصاص داد. ساختار علمی این حوزه از 7 خوشه تشکیل شده است. دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه سوم فهرست دانشگاه‌های برتر خاورمیانه و کشور ایران در خاورمیانه در جایگاه سوم قرار گرفت. ارتباطات واژگانی کرونا، پاندمی، پروتکل‌ها، انتقال و مسایل مرتبط با کرونا مشهود بود.نتیجه‌گیری: ایجاد خوشه نوظهور با محوریت کووید 19 و اختصاص 74 مقاله و 12 هم‌رخدادی در طول یک سال (2019 تا 2020)، دغدغه‌های دندان‌پزشکان به دلیل شرایط تحمیلی بیماری کرونا را نشان می‌دهد که منجر به پژوهش در جهت یافتن راه‌حل برای در امان بودن کلینیک‌های دندان‌پزشکی و نگرانی‌های ناشی از همه‌گیری کووید 19 شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mapping the Structure of Dentistry Discipline among Middle Eastern Countries (2010-2020)

نویسندگان [English]

 • Maryam Khodabin 1
 • ُSaeed Shirshahi 2
 • Nosrat Riahinia 3

1 PhD Student, Library and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Library and Medical Information, Department of Library and Medical Information, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Professor, Library and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Awareness of the status of academic products in dentistry can help researchers of this discipline to make decision. This study outlines the academic structure of a decade of research (2010-2020) in dentistry in the Middle Eastern countries.Methods: This was a descriptive-scientometric research. The required data were extracted from the science citation index. The population included all documents produced in the dentistry field by authors from Middle Eastern countries, between 2010 to 2020. 2653 scientific documents were collected. Scientometric method was employed to map the scientific structure.Results: The field of Dentistry Oral Surgery Medicine had the highest rate of scientific production among the disciplines of dentistry. The academic structure of this discipline consists of 7 clusters. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, was ranked third in the list of top universities of the Middle East and Iran was ranked third in the Middle East. Lexical connections of coronavirus disease 2019 (COVID-19), pandemics, protocols, transmission, and COVID-related issues were evident.Conclusion: Creating an emerging cluster centered on COVID-19 and allocating 74 articles and 12 co-occurrences during a year (2019-2020) shows the concerns of dentists due to the imposed conditions of COVID-19, which has led to research for finding a solution to the safety of dental clinics and concerns caused by the COVID-19 epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dentistry
 • Cluster Analysis
 • COVID-19, Middle East
 1. Soheili F, Osareh F. A study on the network structure. Ketab-e Mah Koliat 2012; 16(183): 62-71. [In Persian].
 2. Li J, Goerlandt F, Reniers G. An overview of scientometric mapping for the safety science community: Methods, tools, and framework. Safety Science 2021; 134: 105093.
 3. Rahmani M. Visualization and analysis of word co-occurrence network of the articles of the Journal of Applied Psychology. Journal of Applied Psychology, 2021; 12(1): 127-41. [In Persian].
 4. Ghaffari S, Zakiani S, Mirnejad F, Akbari P. Assessment and evaluation of scientific Output of Iranian Dental researchers during 2010-2017 in ISC. J Res Dent Sci 2019; 16(4): 295-302. [In Persian].
 5. Naraghian N, Mohammadesmeil F. A pattern of mutual collaboration in the dental field between years of 2011 to 2015. J Res Dent Sci 2018; 14(4): 244-50. [In Persian].
 6. Zeraatkar N, Vara N, Ghazi Mirsaeid SJ. Review of 10 years of scientific production of Iranian Dentistry Community in the ISI Database (2000-2009). Majallah-I-Dandanpizishki 2011; 24(3): 233-50. [In Persian].
 7. Hong Y, Yao Q, Yang Y, Feng JJ, Wu SD, Ji WX, et al. Knowledge structure and theme trends analysis on general practitioner research: A Co-word perspective. BMC Fam Pract 2016; 17: 10.
 8. Gil-Montoya JA, Navarrete-Cortes J, Pulgar R, Santa S, Moya-Anegon F. World dental research production: An ISI database approach (1999-2003). Eur J Oral Sci 2006; 114(2): 102-8.
 9. Osareh F, Marefat R. The growth of scientific productivity of Iranian researchers in MEDLINE. Rahyaft 2005; 15(35): 39-44. [In Persian].
 10. Wikipedia. List of Middle Eastern Countries by Population [Online]. [cited 2013 Oct 7]; Available from: URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Middle_East_countries_by_population&oldid=576064673
 11. Abolghassemi Fakhree MA, Jouyban A. Scientometric analysis of the major Iranian medical universitie. Scientometrics 2011; 87(1): 205-20.
 12. Ghorbi A, Fahimifar S, Fazeli-Varzaneh M, Saeidnia H. A comparative study of the status of scientific collaboration based on centrality measures in the Middle East Countries' retracted articles. Iranian Journal of Information Management 2020; 6(1): 223-46.
 13. Laksham S, Surulinathi M, Balasubramani R, Srinivasaragavan S. Mapping the research output on coronavirus: A scientometric study. Gedrag and Organisatie Review 2020; 33: 163-86.
 14. Haghani M, Bliemer MCJ. Covid-19 pandemic and the unprecedented mobilisation of scholarly efforts prompted by a health crisis: Scientometric comparisons across SARS, MERS and 2019-nCoV literature. Scientometrics 2020; 125(3): 2695-726.