نوع مقاله : بیان دیدگاه

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Moving Health Area Journals into Continuous Publication Model (A Commentary)

نویسندگان [English]

  • Zahra Kazempour 1
  • Hasan Ashrafi-Rizi 2

1 Assistant Professor, Library and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Media, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor, Medical Library and Information Science, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

-

  1. Ferraz de Campos FP. Continuous publication: changing the publishing model. Autops Case Rep 2018; 8(1): e2018017.