نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت،دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران .

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

انواع مطالعات را می‌توان در دو دسته‌ی کلی مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه جای داد. از مهم‌ترین مطالعات ثانویه مقالات مروری می‌باشند. پژوهشگر در مطالعه‌ی مروری به بررسی جامع مجموعه‌ی مقالات منتشر شده در یک زمینه‌ی واحد و تحلیل آن‌ها برای رسیدن به نتیجه‌ای مشخص می‌پردازد. وجود شکاف و فاصله‌ی عمیق بین شواهد علمی روز یک حقیقت غیر قابل انکار می‌باشد. شاید بتوان این فاصله را ناشی از انتشار عظیم مطالب دانست. به طور قطع، مطالعه‌ی تمام این مطالب نیاز به زمان بسیار زیادی خواهد داشت. در رابطه با یک سؤال خاص، پیدا کردن یک مقاله‌ی مروری با کیفیت، به مقدار قابل توجهی بر کیفیت مطالعه‌ی شما می‌افزاید و از زمان مطالعه می‌کاهد. این نوع مقالات با فشرده کردن حجم بالایی از اطلاعات در قالبی قابل هضم می‌توانند به پیشرفت علم کمک کنند. استفاده از مطالعات مروری به دلیل بمباران اطلاعات، مطالعات ضعیف، تناقضات موجود در نتایج مطالعات، از دست دادن زمان و سرمایه و شناسایی نیازهای پژوهشی ضروری می‌باشد. این مقاله نیز با هدف راهنمایی برای تدوین مقاله‌ی مروری نگاشته شده است و در آن ضمن توصیف مقالات مروری به عنوان یک مطالعه‌ی جامع و در سطح کلان، به بررسی دقیق انواع مقالات مروری، محتوا و ساختار این گونه مقالات پرداخته شده است. روش مطالعه در این مقاله مروری بود. ضمن مرور متون منتشر شده در زمینه‌ی مقالات مروری، مشخص شد که این مقالات از ساختار همگن و سازمان یافته‌ای برخوردار نیستند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود که با توجه به نوع مطالعه‌ی مروری و موارد کاربرد آن از ساختار مناسب و مرتبط با آن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standards for Writing Review Articles

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 1
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Farideh Movahedi 3

1 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Student Research Committee, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 BSc, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Studies can be found in two groups of primary and secondary studies. Review articles are the 
most important secondary studies in which the researcher comprehensively surveys published 
articles in a specific field. However, the deep gap between scientific evidence is an undeniable 
fact that is probably caused by the large volume of publications. Reviewing such a wide variety 
of publications would definitely be time-consuming. Therefore, a high-quality review article 
related to a specific question would help improve quality of your research while reducing the 
amount of time spent. Review articles compress a large volume of information to a 
comprehensible format and thus facilitate the advancement of science. Using review article is 
necessary because of bombardment of information, weak studies, inconsistencies in the results of 
studies, loss of time and money, losing time and money, and research needs assessment. This 
review article tried to represent guidelines for types, content, and structure of writing standard 
review articles. According to the available literature, review articles do not have an organized 
structure and are non-uniform. Researchers are recommended to use an appropriate structure 
based on the field of their study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Review
  • Essay
  • Standards
  • Article