میزان رعایت قواعد نگارشی نامه‌ها و صورتجلسه‌های اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اکبر کلاهدوزان؛ رقیه محمدی بخش؛ حجت ا له قرایی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1191-1198

چکیده
  مقدمه: ادامه‌ی حیات در هر سازمانی نیازمند داشتن ارتباطات اداری است که به دو صورت مکاتبات و مکالمات صورت می‌پذیرد. مکاتبات اداری جزء وظایف هر سازمان می‌باشد و لازم است مجموعه‌ای فراهم آید تا بتوان اصول یکنواختی را برای نگارش صحیح نامه‌ها و صورتجلسه‌های اداری ارایه داد. در این مقاله سعی شده است روش مناسبی برای راهنمایی کارکنان ...  بیشتر

اضطراب برمبنای آیات قرآن کریم و مدیریت آن با رویکرد آرامش بخشی

لیلا محمدی نیا؛ مریم یعقوبی؛ اکبر کلاهدوزان

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1213-1225

چکیده
  هر انسانی در زندگی، دچار گرفتاری می‌شود و در برخی موارد، نجات و رهایی از آن، خارج از توان انسان است که این امر باعث اضطراب می‌شود. در این مقاله، پژوهشگران راهکارهای پیشگیری از این دغدغه‌ی اجتماعی را از منظر آیات و روایات استخراج و دسته‌بندی نموده‌اند. این مطالعه‌ی پژوهشی از نوع مروری وکتابخانه‌ای است و با مطالعه‌ی سایت‌های معتبر، ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن

احمد پاپی؛ محمد حسین یار محمدیان؛ اکبر کلاهدوزان؛ شهین مجیری؛ محمد علی کلباسی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 5-9

چکیده
  مقدمه: در عصر حاضر، اطلاع رسانی از وظایف مهم کتابخانه ها به شمار می رود و هر کتابخانه باید خود را با گسترش روز افزون اطلاعات هماهنگ سازذ. بنابراین دست اندر کاران کتابخانه های دانشگاهی برای دستیابی به اهداف اطلاع رسانی خود و در اختیار گذاشتن بهینه اطلاعات به مراجعین، بایستی به مساله رضایت شغلی کتابداران بپردازد. در این راستا پژوهش حاضر ...  بیشتر