میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده‌های پزشکی بیماران بستری با تشخیص شکستگی بیمارستان مطهری ارومیه

زهرا زارع فضل‌الهی؛ معصومه خوش‌کلام اقدم؛ هادی لطف‌نژاد افشار؛ محمد جبرییلی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی پزشکی بیمار مهم‌ترین منبع برای تحقیقات،آموزش پزشکی و مراجع قضایی به شمار می‌رود و عملکرد پزشک به عنوان سرپرست تیم درمانی در مورد ثبت دقیق و صحیح اطلاعات، حایز اهمیت می‌باشد. ثبت کامل تمام موارد شکستگی در شرح تشخیص لازم و ضروری است. از این‌رو تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده‌های پزشکی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران

هادی لطف نژاد افشار؛ زهرا زارع فضل الهی؛ معصومه خوش کلام؛ پیمان رضایی هاچه سو

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: با وجود توسعه قابل توجهی که در طول چند دهه اخیر در این کشور در بخش مراقبت بهداشت روان صورت پذیرفته، توجه چندانی به ثبت اطلاعات بهداشت روان نشده است. در حال حاضر یک نظام کارآمد ملی ثبت بهداشت روان که بتواند نیازهای این بخش را برآورده کند وجود ندارد؛ هدف پژوهش حاضر ارائه ساختار مقدماتی نظام ثبت اطلاعات بهداشت روان در ایران بود. ...  بیشتر

سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

هادی لطف‌نژاد افشار؛ شفیع حبیبی؛ فیروز قادری پاکدل

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: علوم پزشکی و مراقبت‌های سلامت در دهه‌ی اخیر با شتاب فراوان به سوی پزشکی مبتنی بر شواهد به پیش می‌رود و در این وضعیت دستیابی به اطلاعات مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن بدون استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی (فیزیوپاتولوژی، اکسترن و انترن) ...  بیشتر