تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت قلبی یکی از بیمارستانهای درجه یک دولتی ایران

محمود معین الدین؛ سعید سعیدا اردکانی؛ مهدیه عسگرمهرآبادی؛ مهدی رخشانی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 812-819

چکیده
  مقدمه: ‌عملکرد مناسب‌ و مطلوب‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ تأثیر مهمی‌ در ‌ایجاد جامعه‌‌ا‌ی‌ سالم‌ خو‌ا‌هد د‌اشت‌. ‌از طرف‌ دیگر ‌افز‌ایش‌ سریع‌ و روز ‌افزون‌ ‌هزینه‌ها‌ی‌ بهد‌اشت‌ و درمان‌ با‌عث‌ گردیده‌ ‌است‌ تا متخصصین‌ ‌اقتصاد بهد‌اشت‌ و حتی‌ پزشکان‌ در تمام‌ کشور‌ها در پی‌ یافتن‌ شیوه‌‌‌ها‌ی‌ جدید‌ی‌ به‌ ...  بیشتر

رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ داوود حسینی نسب؛ فرهاد شکرانه ننه کران

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی است که اهمیت این منابع در زمینه‌ی تحقیق و رشد علم ضرورت مطالعاتی در این زمینه را روشن می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی ...  بیشتر