اصلاحیه

یوسف مهدی‌پور؛ جهانپور علی‌پور؛ افسانه کریمی؛ سعید ابراهیمی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 103-109

چکیده
  مقاله با عنوان «تمایل پزشکان بیمارستان‌های آموزشی زاهدان به استفاده از سلامت الکترونیک» که در سال 1396، شماره 3 دوره 14 مجله مدیریت اطلاعات سلامت منتشر شده بود، به دلیل عدم رعایت اصول اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و انتشار مجدد، از آرشیو این مجله حذف شد.  بیشتر

میزان مهارت دانشجویان پرستاری در استفاده از فن‌آوری اطلاعات

غلامرضا قاسمی؛ لیلا صفابخش؛ افسانه کریمی؛ سیمین شریفی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-23

چکیده
  مقدمه: دانش کامپیوتری و فن‌آوری اطلاعات برای پرستاری و آینده‌ی آن بسیار ضروری است توانایی استفاده از فن‌آوری اطلاعات در افزایش مهارت دانشجویان پرستاری و مامایی بسیار مهم است و لازم است که به آن‌ها مهارت‌های اطلاع‌رسانی آموزش داده شود. این مطالعه با هدف شناسایی مهارت در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در دانشجویان پرستاری انجام شد. ...  بیشتر

پایایی کدگذاری تشخیص‌های پزشکی با ICD-10 در سال 1390

جهانپور علی پور؛ افسانه کریمی؛ لیلا عرفان نیا؛ مهناز شهرکی پور؛ محمدحسین حیوی حقیقی؛ عباس کدخدا؛ کبری میرشکار

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 26-34

چکیده
  مقدمه: پایایی کدگذاری تشخیص‌ها برای استفاده از داده‌ها در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است. مطالعه‌ی حاضر وضعیت پایایی کدگذاری تشخیص‌ها با ICD-10 در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را تعیین کرد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تحلیلی، 245 پرونده‌ی کدگذاری شده از قبل، مربوط به 5 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه ...  بیشتر

مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا

علی محمدپور؛ یوسف مهدی پور؛ افسانه کریمی؛ علی راهداری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش آموزش بیمار و خانواده در فرایند مراقبت بیمار، کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی آمریکا در برنامه اعتباربخشی بیمارستانی خود، استانداردهای آموزش بیمار و خانواده را تدوین کرده است. از طرفی تحقیقات انجام شده حاکی است که استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت ایران چندان کامل و جامع نیست. با این اوصاف ...  بیشتر