ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل تحلیل شکاف (Libqual)

محمدرضا هاشمیان؛ محمدجواد آل‌مختار؛ اکبر حسن زاده

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: اندازه‌گیری کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی دارای اهمیت ویژه‌ای است. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی با استفاده از ابزارهایی مانند Libqual در زمینه‌ی اندازه‌گیری کیفیت خدمات کتابخانه‌ها انجام شده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل تحلیل ...  بیشتر

ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود

محمدرضا هاشمیان؛ علیرضا هویدا؛ معصومه خوشکام

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: امروزه کتابخانه‎های بیمارستانی در عملکردهایی مانند مراقبت‎ و آموزش بیمار نقش مهمی ایفا می‎کند. در واقع کتابخانه‎های بیمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند، سهم بسزایی نیز در درمان ایفا می‎کنند. با توجه به این مسایل، رعایت استانداردها توسط این کتابخانه‎ها می‎تواند به بهبود وضعیت و ارتقای خدمات اطلاع‎رسانی ...  بیشتر