میزان حاکمیت عوامل مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهاره غلامی؛ حسین عابدی مدیسه؛ بنفشه غلامی؛ شهین مجیری؛ حسن اشرفی ریزی؛ نیلوفر هدهدی نژاد

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 169-176

چکیده
   مقدمه:امروزه مدیریت دانش در کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی کاربرد موثری پیدا کرده و موجب تغییراتی در شکل و عملکرد آنها نیز شده است به هر اندازه که در کتابخانه ها از عوامل و فرایندهای مدیریت دانش بیشتر استفاده شود نتایج مطلوبتری در ارائه خدمات اطلاعاتی فراهم می شود.هدف این پژوهش بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در کتابخانه های ...  بیشتر

رابطه‌ی سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهاره غلامی؛ بنفشه غلامی؛ سوسن بهرامی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: امروزه با تأکید فزاینده بر سازمان‌های یادگیرنده، دانش و یادگیری از عوامل مهم در سازمان‌ها به حساب می‌آید و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه‌ی حیات سازمان‌ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. از این‌رو هدف از این پژوهش تعیین رابطه‌ی بین سازمان یادگیرنده و سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه ...  بیشتر