علل کسورات اعمال شده از سوی بیمه‌ی تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رضا صفدری؛ مهتاب کرمی؛ مریم معینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمی‌شود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه‌ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می‌آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه‌ی تأمین اجتماعی در پرونده‌های پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی ...  بیشتر

نقش انبار داده‌ها در بهینه کردن مدیریت بیماری‌ها

مهتاب کرمی؛ مهدی ستایش برحقی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مدیریت بیماری مجموعه فعالیت‌هایی است که بر شناسایی افراد بیمار یا مستعد بیماری در جامعه و به کارگیری برنامه‌هایی برای پیش‌گیری از پیشرفت یا ظهور بیماری و در نتیجه سلامت جامعه متمرکز می‌باشد. در این راستا به کارگیری انبار داده‌ها به عنوان ابزار تصمیم‌گیری نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. انبار داده‌ها مجموعه‌ای است که با داشتن داده‌های ...  بیشتر