ارایه مدل موفقیت سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری

محترم نعمت‌الهی؛ محبوبه آموزگار؛ رکسانا شریفیان؛ حسین منعم؛ سحر زارع

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 3-8

چکیده
  مقدمه: در دسترس بودن سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی PACS (Picture archiving and communication system) در دو دهه گذشته موجب انقلاب در عملکرد رادیولوژی و در نهایت، افزایش بازدهی رادیولوژی و پزشکی شده است. به منظور پیاده‌سازی موفق PACS، شناخت عوامل مهم موفقیت و شکست آن ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت PACS در بیمارستان‌های ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان‌های آموزشی شیراز با استفاده از مدل پذیرش ‏فن‌آوری

محترم نعمت الهی؛ حسین منعم؛ علی گراوند

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 65-70

چکیده
  مقدمه: برای موفقیت در اجرای سیستم‌های جدید اطلاعاتی در نظام سلامت به ویژه مدارک پزشکی الکترونیکی، شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش آن از دیدگاه کاربران و به ویژه مدیران امر مهمی محسوب می‌گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی با استفاده از مدل پذیرش فن‌آوری بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از ...  بیشتر

بررسی میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران بستری در بیمارستان های منتخب شهرستان شیراز در سال 1392

محترم نعمت الهی؛ اکرم سخدری

دوره 11، شماره 6 ، بهمن 1393، ، صفحه 689-698

چکیده
  مقدمه : حقوق بیمار تکلیفی است که یک مرکز درمانی در قبال بیمار برعهده دارد و رضایت آگاهانه، موافقت آزادانه و ابطال‌پذیر فرد واجد صلاحیت (بیمار) مبنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت، هدف و پیامدهای آن با اعتقاد بر تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفیدترین روش درمانی می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهانه ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی سامانه مدیریت اطلاعات بیماری‌های کبدی در کشورهای منتخب

محترم نعمت الهی؛ فرزانه شاهچراغی؛ رکسانا شریفیان

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 400-411

چکیده
  مقدمه: امروزه بیماری‌های کبدی به عنوان یکی از علل عمده ناخوشی، مرگ و میر و افزایش هزینه‌های بهداشتی در سراسر جهان محسوب می‌شود و تلاش جهانی برای محدود کردن این بیماری آغاز شده است. یکی از این تلاش‌ها، توسعه شیوه‌های علمی و راه‌اندازی سامانه‌های مناسب اطلاعاتی به منظور فهم مشکلات و استفاده از قابل دسترس‌ترین داده‌ها و الگوها ...  بیشتر

طراحی الگوی سیستم مدیریت اطلاعات منطقه‌ای مشاوره و تست اختیاری برای تشخیص عفونت HIV در ایران

محترم نعمت‌الهی؛ ناهید حاتم

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: خدمات مشاوره و تست اختیاری (VCT یا Voluntary counseling and testing) برای تشخیص عفونت HIV (Human immunodeficiency virus)، ازجمله خدمات محرمانه‌ای است که در اختیار افراد جامعه قرار داده می‌شود. هدف این پژوهش، ارایه‌ی الگوی سیستم مدیریت اطلاعات منطقه‌ای برای خدمات فوق بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته‌ی مطالعات توصیفی بود. در این پژوهش ابتدا وضعیت ...  بیشتر