ارتباط رضایتمندی بیماران و کیفیت ارائه مداخلات اورژانسی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس

مینو انصاری مهر؛ فرانک شفیعی؛ نرگس بدرعلی؛ اصغر خلیفه زاده

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 622-632

چکیده
  مقدمه: در وضعیت موجود سیستم ارائه­ی خدمات اورژانس در سطح بیمارستانی، افزایش عوارض و مرگ و میر در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و همچنین شلوغی اورژانس و تاخیر در پذیرش و ارائه­ی مداخلات اورژانسی در بیماران سندرم حاد کرونری از آمار بالایی برخوردار بوده و ضرورت کاهش زمان ارائه­ی مداخلات اورژانسی و کیفیت خدمات ارائه شده ...  بیشتر

آگاهی پرستاران از آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های وابسته به علوم پزشکی

فرانک شفیعی؛ فرزانه فرهادیه؛ سید علی طاهری؛ راحله سموعی؛ ارسلان پیراسته

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1152-1157

چکیده
  مقدمه: با گسترش نقش حرفه‌ای پرستاران، این گروه از کادر درمانی از جنبه‌های قانونی و اخلاقی، مسؤول تمام جوانب مراقبت‌های بهداشتی هستند، از این رو باید پاسخ‌گوی اعمال خود باشند و قانون را به عنوان عنصر اصلی کار خود بشناسند. در این مطالعه سعی شده است تا میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای ...  بیشتر