استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر در فرایندهای کلی جریان بیمار در اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم

حسن ابوالقاسم گرجی؛ حمید رواقی؛ مریم پیروزی؛ اعظم منصورزاده

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: بین 50 درصد تا دو سوم از خطاهای پزشکی در بخش اتاق عمل و اورژانس بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد که بیش از نیمی از آن‌ها قابل پیش‌گیری‌اند. در این مطالعه به منظور افزایش ایمنی بیماران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر، خطاهای 10 فرایند منتخب اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی ...  بیشتر

تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمید رواقی؛ لیدا شمس؛ آیدین آرین‌خصال؛ مسعود صالحی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی نامشهود است که می‌تواند بر ارایه‌ی بهتر خدمات تأثیر به‌ سزایی داشته باشد، از آن ‌جایی که ارایه‌ی خدمات تنها با نیروی انسانی کارآمد امکان‌پذیر است، در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است. روش بررسی: ...  بیشتر