نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه‌ی ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران

محسن شفیعی نیک آبادی؛ جعفر ضامنی خجسته

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 575-583

چکیده
  مقدمه: امروزه تغییر مهم‌ترین عاملی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند و باید خود را برای مقابله با اثرات آن آماده نمایند. افراد با توانایی و انگیزه بالا در کنار بکارگیری ابزارهای نوبن فناوری اطلاعات، کسب و انتقال دانش در سازمان را تسهیل و یادگیری سازمانی را بهبود می‌بخشند.  هدف این مطالعه تعیین نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در رابطه ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل موانع اجرای دوراپزشکی در ایران

محسن شفیعی نیکابادی؛ گلایول صفوی جهرمی

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 298-305

چکیده
  مقدمه: دوراپزشکی استفاده از فن‌آوری اطلاعات برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و روش‌های درمان از راه دور در حوزه پزشکی می‌باشد، اما این فن‌آوری هنوز جایگاه مناسبی در ایران ندارد. هدف این تحقیق این بود که موانع موجود برای اجرای دوراپزشکی در ایران را مورد  تحلیل قرار دهد.روش بررسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و هم‌چنین جزء پژوهش‌های ...  بیشتر