طراحی و ساخت هستی‌نگاشت بیماری‌های مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسی

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ زاهد بیگدلی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ بهجت طاهری

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 253-259

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.4021

چکیده
  مقدمه: یکی از ابزارهای معنایی جهت بازیابی دانش از منابع پیچیده، هستی‌نگاشت است. با پیشرفت فن‌آوری‌های وب معنایی، ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها به عنوان ابزار سازماندهی و بازنمون دانش ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی هستی‌نگاشت حوزه بیماری‌های مادرزادی قلب به زبان فارسی و مراحل ساخت آن بود.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مطالعه میزان شباهت اصطلاحات عنوان، کلید واژه‌های نویسنده و موضوعات کنترل شده برای تعیین فیلد مناسب در تحلیل‌های موضوعی علم‌سنجی

فریده عصاره؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ زاهد بیگدلی؛ رقیه قضاوی

دوره 15، شماره 5 ، دی 1397، ، صفحه 220-225

https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3560

چکیده
  مقدمه: به‌ منظور انجام تحلیل‌های موضوعی در حوزه علم‌سنجی، این سؤال مطرح می‌گردد که کدام ‌یک از فیلدهای کتاب‌شناختی حاوی موضوعات مورد تحلیل قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فیلدهای موضوعی مدارک و تعیین فیلد و یا ترکیبی از فیلدهای کامل و مناسب به ‌منظور انجام تحلیل‌های مذکور انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل ...  بیشتر

رفتار اطلاع‌یابی حرفه‌ای تکنسین‌‌های اورژانس شهر بوشهر

زاهد بیگدلی؛ مهستی گنجو؛ علیرضا پورشمس؛ لیلا دهقانی

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 333-340

چکیده
  مقدمه: تعیین م‍‍ؤلفه‌های اصلی رفتار اطلاع‌یابی حرفه‌ای در بافت سازمانی، از جمله موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه میان وظایف شغلی، حرفه‌مندی و منابع اطلاعاتی در بافت سازمانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهر بوشهر بود.روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی و به صورت ...  بیشتر

مقایسه‌ی سواد اطلاعاتی دانشجویان واحد بین‌الملل با دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز- شاخه‌ی آبادان

زاهد بیگدلی؛ محبوبه ممتازان

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: با گسترش دانش و اطلاعات در کلیه‌ی زمینه‌های علمی، هر دانشجو، استاد و محقق، جهت رفع نیاز اطلاعاتی خود به برخورداری از برخی مهارت‌ها و دانش‌ها نیاز دارد که یکی از آن‌ها سواد اطلاعاتی می‌باشد. این مقاله به تعیین و مقایسه‌ی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز– شاخه‌ی آبادان پرداخت و همچنین تأثیر ...  بیشتر