مدیریت اطلاعات سلامت
مدل محرک‌های نتیجه‌ای صنعت 4.0 در مراقبت‌های بهداشتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا خیرخواه مرقی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 56-64

https://doi.org/10.48305/him.2023.41702.1110

چکیده
  مقدمه: انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت 0/4 با بهره‌مندی از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، اینترنت، رایانش ابری و هوش مصنوعی درک ما را از دنیای پیرامونمان تغییر خواهد داد. این صنعت کاربردهای گسترده‌ای در بخش سلامت دارد در نتیجه‌ این تحقیق با هدف شناسایی و مدل‌سازی محرک‌های نتیجه‌ای صنعت 0/4 در بهداشت و درمان کاشان انجام شده است.روش بررسی: ...  بیشتر

ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت تاب‌آوری زنجیره تأمین گردشگری سلامت: رویکرد نقشه شناختی فازی

اسماعیل مزروعی نصرآبادی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 79-87

https://doi.org/10.48305/him.2023.41125.1050

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر زنجیره تأمین گردشگری سلامت ایران با اختلالات متعددی روبرو شده است در نتیجه باید تاب آور باشد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تاب‌آوری زنجیره تأمین گردشگری سلامت، دسته‌بندی آن‌ها بر اساس مراحل تاب‌آوری و ارائه مدل مفهومی آن‌ها انجام شده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع کیفی است و در 2 مرحله انجام ...  بیشتر

ارایه مدل ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت، رویکرد فراترکیب و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ الهام محمدی‌پور

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 172-181

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4342

چکیده
  مقدمه: در یک اقتصاد با زنجیره تأمینی از مواد اولیه تا محصول نهایی، ممکن است ریسک‌هایی ایجاد شود که سراسر زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و موقعیت بحرانی ایجاد کند. تاکنون 19 مقاله به شناسایی و اولویت‌بندی ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت پرداخته‌اند که در نتایجشان تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، فراترکیب و مدل‌سازی ...  بیشتر

موانع جذب و نگهداشت گردشگر سلامت در زنجیره تأمین سلامت (مورد مطالعه شهرستان کاشان)

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ الهام اسدی امین‌آبادی

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 268-273

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4181

چکیده
  مقدمه: صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت، یکی از رو به رشدترین صنایع در دنیا به شمار می‌رود و بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درامد و اشتغال‌زایی خود قرار داده‌اند. بر این اساس، کشورها به دنبال پایدارسازی جریان ورودی گردشگران می‌باشند. هد پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع جذب و نگهداشت گردشگر سلامت در سطح زنجیره تأمین ...  بیشتر