فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی در بخش جراحی

سیما عجمی؛ نجمه کربلایی عیدی شاه آبادی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1-2

چکیده
  مقدمهبیماری 65 ساله که به دلیل انجام عمل جراحی قلب بستری شده بود، پس از گذشت چند روز از عمل جراحی،  توسط کادر پزشکی بیمارستانی تخصصی در تهران، جلوی چشم خانواده نگرانش، مجدداً به اتاق عمل رفت تا بر اساس معاینات انجام شده، مایع جمع شده در اطراف قلب و ریه اش تخلیه شود. آزمایشات و نمونه برداری مجدد نشان داد که اولین عمل جراحی به اشتباه برای ...  بیشتر

مدیریت پسماندهای پزشکی توسط کادر پرستاری

اعظم مولادوست؛ حیدرعلی عابدی؛ مرضیه عادل مهربان؛ مینو متقی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 371-376

چکیده
  مقدمه: تولید پسماندهای پزشکی در دهه‌های اخیر در نتیجه افزایش رشد جمعیت، افزایش تعداد بیمارستان‌ها، وسیع شدن تسهیلات مراقبت سلامتی و استفاده از مواد قابل دفع نظیر سرنگ‌ها، و سوزن‌ها برای انجام مداخلات پزشکی و پرستاری افزایش چشمگیری یافته است. هدف از این پژوهش شناسایی عملکرد کادر پرستاری شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان که خود ...  بیشتر