ترجمه و بررسی روایی و پایایی ابزارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین نظام سلامت

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 168-174

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3647

چکیده
  مقدمه: وجود اطلاعات باکیفیت، لازمه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد می‌باشد. ابزارهای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت PRISM (Performance of Routine Information Systems Management)، به عنوان ابزار ارزیابی کیفیت داده‌ها (اطلاعات)، کاربرد بین‌المللی دارند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی این ابزارها بود.روش ...  بیشتر

ارزیابی وب‌سایت‌های فارسی حوزه طب ایرانی- اسلامی بر اساس مقیاس WebMedQual

لیلا نعمتی انارکی؛ سید احسان سیدان؛ فاطمه نجات‌بخش

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 78-83

چکیده
  مقدمه: از آن‌جایی که پزشکی علم مبتنی بر شواهد است، نه تنها کادر درمانی بلکه عموم افراد زمانی که با بیماری روبه‌رو می‌شوند، به جستجو در اینترنت می‌پردازند تا بتوانند اطلاعاتی راجع به آن بیماری به دست بیاورند و درصدد درمان آن به روش‌های سنتی یا رایج هستند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های حوزه طب ایرانی- ...  بیشتر