بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران

زری رحمت‌پسند فتیده؛ سید مجتبی حسینی؛ خلیل علی‌‌محمدزاده

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 270-276

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.4036

چکیده
  مقدمه: بخش اورژانس بیمارستان به دلیل تأثیر چشمگیر آن در نظام سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از منابع انسانی کارامد در این بخش می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت خدمات ارایه ‌شده و رضایت بیماران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب

محمد سعیدی مهرآباد؛ روزبه قوسی؛ سیده گلاره امامی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 162-167

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3554

چکیده
  مقدمه: طی سال‌های اخیر، با افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و اهمیت کارکرد مؤثر این بخش به دلیل رابطه مستقیم با جان انسان‌ها، بهبود عملکرد آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب بود.روش بررسی: به منظور تحقق پیاده‌سازی جامع مفهوم ناب که یکی از ابزارهای مهم ...  بیشتر

مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس پزشکی به کمک تلفیق روش‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی (مطالعه موردی: پایگاه‌های اورژانس شهری اصفهان)

احمد کمالی؛ سید مجتبی سجادی سجادی؛ فریبرز جولای

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 61-67

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3496

چکیده
  مقدمه: از جمله مسایل پیچیده مدیران اورژانس پزشکی، تصمیم‌گیری در مورد محل استقرار پایگاه‌های اورژانس جهت پاسخدهی سریع به درخواست‌ها می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، کاهش زمان پاسخ به درخواست‌های خدمات اورژانس پزشکی با استفاده از تلفیق تکنیک‌های بهینه‌سازی و شبیه‌سازی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. بر اساس ...  بیشتر