تحلیل گسترش کووید ۱۹ در ایران با استفاده از مدل مدل مستعد- مبتلا- بهبود یافته (SIR) و نرخ شیوع R0

محسن محمدی

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 197-202

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4419

چکیده
  مقدمه: سازمان بهداشت جهانی، همه‌گیری کرونا ویروس جدید 2019 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. در این خصوص، رویکرد مدل‌سازی به طور گسترده‌ای برای مدل‌سازی شیوع بیماری‌ها در جمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل گسترش کرونا ویروس COVID-19 (Coronavirus Disease) در ایران با استفاده از مدل ...  بیشتر

ترسیم ساختار علمی حوزه دندان‌پزشکی کشورهای خاورمیانه (2020-2010)

مریم خدابین؛ سعید شیرشاهی؛ نصرت ریاحی‌نیا

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 152-159

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4379

چکیده
  مقدمه: آگاهی از وضعیت تولیدات علمی در حوزه دندان‌پزشکی، می‌تواند به محققان این حوزه در تصمیم‌گیری کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف ترسیم ساختار علمی یک دهه پژوهش (سال‌های 2010 تا 2020) حوزه دندان‌پزشکی در کشورهای خاورمیانه انجام شد.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی و علم‌سنجی بود و داده‌های مورد نیاز آن از وبگاه علوم استخراج گردید. جامعه ...  بیشتر

ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در مدیریت بیماری کووید 19

حمید بابایی میبدی؛ هدی مرادی؛ مهدی عباس زاده

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 19-26

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4246

چکیده
  مقدمه: اگرچه شیوع بیماری کووید 19 مسأله جدیدی است، اما به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی تبدیل شده است؛ به طوری که به گفته سازمان بهداشت جهانی، یک نبرد بلندمدت پیش رو می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد کشورهای منتخب در مدیریت بیماری کووید 19 در دو حوزه کنترل شیوع و درمان بیماری انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود ...  بیشتر

چالش‌ها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی برای بازگشایی و ارایه خدمات در زمان بحران کووید 19: تحلیلی بر راهنماها و اقدامات بین‌المللی

ابوالفضل طاهری؛ حسن اشرفی ریزی؛ مرضیه سعیدی‌زاده

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 140-146

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4134

چکیده
  مقدمه: به ‌منظور شناسایی موارد اجرایی کتابخانه‌های عمومی در دوران شیوع بیماری کووید 19، توجه به راهکارها و اقدامات در سطح جهان امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی در خصوص بازگشایی و ارایه خدمات با تحلیل راهنماها و اقدامات بین‌المللی در این بحران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع مروری ...  بیشتر