عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک در مرکز الزهرا رشت

مجتبی رجب بیگی؛ شهرام هاشم نیا؛ سید علی حزنی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 109-116

چکیده
  مقدمه:  خطاهای انسانی در حوزه پزشکی به نگرانی عمومی در میان سیاسگذاران و متخصصین امر سلامت و درمان تبدیل شده است. از اینرو، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک  در مرحله پیش از عمل جراحی زنان و زایمان  انجام و راهکارها و بسترهای موثر  بر مدیریت ریسک نیز مورد بررسی و بحث قرار گرفت.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی ...  بیشتر

استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر در فرایندهای کلی جریان بیمار در اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم

حسن ابوالقاسم گرجی؛ حمید رواقی؛ مریم پیروزی؛ اعظم منصورزاده

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: بین 50 درصد تا دو سوم از خطاهای پزشکی در بخش اتاق عمل و اورژانس بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد که بیش از نیمی از آن‌ها قابل پیش‌گیری‌اند. در این مطالعه به منظور افزایش ایمنی بیماران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته‌نگر و آینده‌نگر، خطاهای 10 فرایند منتخب اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی ...  بیشتر