شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت

زیبا فرج زادگان؛ عباسعلی جوادی؛ غلامرضا عسگری؛ لیلا منظوری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: شاخص‌ها، از جمله ابزارهای شناسائی و ارزیابی وضعیت موجود در هر نظامی به شمار می‌روند و نظام مدیریت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در مراکز درمانی استان اصفهان به عنوان بخشی از نظام سلامت کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی وTrend study بوده که درآن اطلاعات 1920 ...  بیشتر

بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378

اکبر کلاهدوزان؛ منصوره معینی؛ احمد پاپی؛ غلامرضا عسگری؛ بهزاد ذوالفقاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1383

چکیده
  مقدمه: در مجامع علمی، پایان نامه ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش پژوهان در نظر گرفته می شود و هویت علمی دانشگاهها در گرو ارزیابی همین اسناد است. هر چقدر اصول نگارش در این پایان نامه ها به خوبی رعایت شود؛ محتوای نوشته ها با کمال فصاحت و بلاغت به خواننده انتقال می یابد. لذا در این پژوهش سعی شده است رعایت اصول و قواعد نگارش زبان فارسی مورد ...  بیشتر