خدمات مراقبت تسکینی به بیماران صعب‌العلاج در کشورهای منتخب

احمدرضا رئیسی؛ نسرین شعربافچی‌زاده؛ خاطره دبیرزاده

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 110-116

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4286

چکیده
  مقدمه: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، مراقبت‌های تسکینی باید در اولویت برنامه‌های سلامت عمومی و مدیریت بیماری‌ها قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه خدمات مراقبت تسکینی در کشورهای منتخب و ارایه‌ پیشنهاد‌هایی برای ارایه این خدمات در ایران بود.روش بررسی: این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و تطبیقی در سال 1400-1399 انجام شد. اطلاعات ...  بیشتر

شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوبرداری در سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

اصغر احتشامی؛ احمد رضا رئیسی؛ مائده راشدی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 3-11

https://doi.org/10.22122/him.v15i1.3341

چکیده
  مقدمه: نظارت و کنترل دقیق سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS (Hospital Information System)، مستلزم استفاده از شاخص‏های ‏مناسبی است که منجر به کارایی و اثربخشی و در نهایت، تحقق اهداف ‏و ارتقای سطح کیفیت و ایمنی سازمان می‏گردد. این مهم از طریق شاخص‏های ‏کلیدی عملکرد الگوبرداری HIS امکان‏پذیر می‌باشد. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، ارایه چارچوب ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه‌ی بیمارستان‌های آموزشی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان

سکینه سقاییان نژاد اصفهانی؛ احمدرضا رئیسی؛ حسن جان نثاری؛ اصغر احتشامی؛ آوات فیضی؛ راضیه میرزاییان

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 655-664

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی یکی از ارکان ضروری نظام سلامت است، تا اطمینان حاصل شود که دارودرمانی با همان سطح ایمنی و کیفیت مانند دیگر درمان‌ها و خدمات، پشتیبانی و ارزیابی می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه‌ی بیمارستان‌های آموزشی، خصوصی وتأمین ...  بیشتر

تحلیلی بر توسعه‌ی پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت در کشورهای منتخب با رویکردی بر بیمه‌ی اجتماعی سلامت

احمد رضا رئیسی؛ عفت محمدی؛ نورالدین منگلی زاده

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 770-777

چکیده
  دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اساسی افراد در جوامع محسوب می‌شود. پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت با کاهش موانع مالی یکی از مهمترین راهکارها جهت دسترسی به خدمات سلامت است. دستیابی به پوشش همگانی فرآیند ساده‌ای نیست، در بسیاری از کشورها که هم‌اکنون به پوشش همگانی دست یافته‌اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. مطالعه‌ی سیر تاریخی بیمه‌ی ...  بیشتر

نیازسنجی الزامات استقرار برنامه‌ی نگهداری پیشگیرانه از دیدگاه مدیران بیمارستان و مهندسان تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و واحدهای ستادی

احمدرضا رئیسی؛ راضیه ستاری

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: در مراقبت‌های سلامت، پیشگیری از اشکالات، کارآمدتر از تمرکز بر اقدامات اصلاحی آن‌ها است. تعمیرات اغلب گران قیمت هستند و به پرسنل با تخصص بالا نیازمندند. معاینه و بازرسی منظم و استفاده از سرویس‌دهی دستی و چک لیست الزامات، به اثر بیشینه‌ی نگهداری و هزینه‌های کمتر منجر می‌شود. نظر به اهمیت نیازسنجی الزامات استقرار برنامه‌ی ...  بیشتر

مطالعه‌ی تطبیقی مدل‌های اطلاعات اعتبارسنجی در اروپا و آمریکا

احمدرضا رئیسی؛ سعید آصف زاده؛ محمدحسین یارمحمدیان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 1-9

چکیده
  مقدمه: سطح توسعه یافتگی و یا میزان پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی یک جامعه در ارتباط مستقیم با سطح سلامتی مردم آن جامعه می‌باشد به عبارت دیگر با توجه به نقشی که بهداشت و درمان در تولید سلامتی و در نتیجه نقش محوری که در فرآیند توسعه‌ی هر کشور ایفا می‌کند، توجه به حفظ و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز ارائه کننده‌ی این خدمات ...  بیشتر

بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان در سال 1

احمدرضا رئیسی؛ زینب داداشی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های نظام مدیریت هر سازمان، وجود سیستم های اطلاعاتی است که با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی جامع و ارائه آنها به واحدهای مختلف، میتوان اداره و کنترل مجموعه سازمانی را افزایش داد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع ...  بیشتر