رابطه پذیرش رایانش ابری بر مدیریت ارتباط با مشتری با میانجی‌گری کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی اهواز)

مدینه نادری؛ محسن شفیعی نیکابادی

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 145-151

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4365

چکیده
  مقدمه: پذیرش رایانش ابری در صنعت سلامت، یک استراتژی مهم و ضروری جهت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و تسهیل مراقبت از بیماران و کاهش هزینه‌های عملیاتی بیمارستان و عملی تأثیرگذار در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری CRM (Customer Relationship Management) می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پذیرش رایانش ابری بر CRM با نقش میانجی کیفیت خدمات بهداشتی- ...  بیشتر

تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده و هزینه‌های جابه‌جایی مشتری بر وفاداری مشتری در بیمارستان‌های خصوصی ‏منتخب شهر تهران

پگاه بانگیان تبریزی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 48-54

چکیده
  مقدمه: کیفیت خدمات ارایه شده بر استفاده مجدد و وفاداری مشتریان موجود و بالقوه تأثیرگذار است. همچنین، سازمان‌های ارایه دهنده خدمات می‌توانند از طریق ایجاد هزینه‌های جابه‌جایی، مشتریان را از تلاش برای ترک سازمان و رفتن به سمت رقبا بازدارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی متغیر‌های کیفیت خدمات ادراک شده و هزینه‌های جابه‌جایی مشتری ...  بیشتر

شناسایی تأثیر کارت هوشمند سلامت در ارتقای کیفیت خدمات درمانی (مطالعه‌ی موردی: سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی استان مازندران)

ایرج مهدوی؛ سید محمد باقری؛ مریم علی نژاد

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 726-738

چکیده
  مقدمه: امروزه افزایش تولید اطلاعات در حوزه‌ی بهداشت و درمان موجب به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین برای بهره‌برداری مناسب از اطلاعات در این حوزه شده است. در راستای پیوند سلامت با فن‌آوری اطلاعات در اکثر کشورهای صنعتی جهان به ویژه کشورهای اروپایی، کارت‌های هوشمند جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت پیدا کرده است. کارت هوشمند سلامت در راستای ...  بیشتر