مدیریت اطلاعات سلامت
اثر پژوهش‌های مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت در ایران: یک مطالعه موردی

حسین اعلمی؛ سیروس پناهی؛ نادیا صنیعی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 165-172

https://doi.org/10.48305/him.2024.41586.1097

چکیده
  مقدمه: اثر پژوهش به هر نوع خروجی فعالیت‌های تحقیقاتی که بازگشت مثبت برای جامعه علمی، سیستم بهداشتی، بیماران و مردم داشته باشد،گفته می‌شود. تاثیر پژوهش می‌تواند وجوه گوناگونی از جمله اثرگذاری بر سلامت، اقتصاد، و سیاست‌گذاری در جامعه را نیز در برگیرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیرات سیاستی پژوهش‌های حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری ...  بیشتر

اولویت‌بندی عوامل استراتژیک مدیریت سلامت با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان‌های دولتی شهر رشت

ناصر حمیدی؛ حامد غیب‌دوست

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 34-41

چکیده
  مقدمه: دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، حق همه افراد جامعه می‌باشد و دولت‌ها باید این خدمت را در اختیار مردم قرار دهند. هدف از انجام این مطالعه، اولویت‌بندی عوامل مؤثر استراتژیک مدیریت سلامت با استفاده از رویکرد پیوندی در بیمارستان‌های دولتی بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و از لحاظ هدف، کاربردی بود. شش بیمارستان ...  بیشتر

مدیریت سلامت شهری اصفهان با تأکید بر بیمارستان‌ها از نگاه مطبوعات محلی

عبدالمهدی رجائی؛ مرتضی نورایی؛ لقمان دهقان نیری

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 580-593

چکیده
  از مؤسسات مهم شهر که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد، بیمارستان‌ها هستند. این مقاله مروری بر چگونگی تأسیس و برپایی بیمارستان‌های جدید شهر اصفهان است که داستان را از اواخر عصر قاجار آغاز کرده، در دوره‌ی مشروطه مکثی نموده و در عصر رضا شاه به طور مفصل، پایه‌گذاری بیمارستان‌های مهم شهر را به تصویر می‌کشد. منابع این مقاله بر مبنای ...  بیشتر