توسعه سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان با رویکرد آمار بیمارستانی: یک مطالعه Delphi

آزیتا بالاغفاری؛ محمد فلاح خاریکی؛ عافیه پنق

دوره 16، شماره 3 ، شهریور 1398، ، صفحه 102-108

https://doi.org/10.22122/him.v16i3.3874

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه راهکار توسعه سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان HMIS (Hospital Management Information System) به عنوان زیر‌ساخت طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی الکترونیکی eHMIS (Electronic HMIS) بود که استقرار آن موجب دستیابی به اطلاعات یکپارچه بیمارستانی و شاخص‌های آماری معتبر و به‌هنگام حاصل از سیستم جاری اطلاعات با استفاده ...  بیشتر

امکان‌سنجی مهندسی مجدد با رویکرد استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای ساری در سال 1396

آزیتا بالاغفاری؛ عافیه پنق؛ پریسا صادقی‌ طوسی؛ شقایق بای

دوره 15، شماره 6 ، اسفند 1397، ، صفحه 260-265

https://doi.org/10.22122/him.v15i6.3730

چکیده
  مقدمه: هدف از توسعه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، ارتقای سرویس مکانیزه اطلاعات بیمار می‌باشد که به منظور ارتقای اثربخشی و عملکرد مطلوب خدمات، طراحی می‌شود. در این راستا، استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت، نقش بسزایی را در اتخاذ تصمیمات و تعیین استراتژی توسط مدیران ایفا می‌نماید.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود و ...  بیشتر

بررسی و مدل‌سازی تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر ابعاد ساختار سازمانی در‎ ‎شعب تأمین ‏اجتماعی استان قم

حسین آذری؛ مظاهر یوسفی امیری

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 170-176

چکیده
  مقدمه: ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توانایی آن در پاسخگویی به چالش‌های محیطی است. عوامل متعددی بر ساختار سازمانی و بهبود عملکرد آن تأثیر می‌گذارد که یکی از این عوامل، سیستم‌های اطلاعات مدیریت می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر ابعاد ساختار سازمانی در شعب تأمین اجتماعی استان قم انجام شد. روش بررسی: ...  بیشتر