بررسی اثربخشی کتاب‌درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسرای شهرداری شهر شیراز

مریم سهامی؛ سجاد امینی منش

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 82-87

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3875

چکیده
  مقدمه: کتاب‌درمانی استفاده از فن کتاب خواندن برای راهنمایی فرد و گروه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی کتاب‌درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان شهر شیراز بود.روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسرای شهرداری ...  بیشتر

نیازهای اطلاعاتی بهداشت و سلامت زنان عشایر کوچ‌نشین: انگیز‌ه‌ها، منابع، مشکلات و چالش‌ها

مهدی محمدی؛ زینب سپیدنامه؛ جعفر عباداله عموقین

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 26-30

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت و جایگاه زنان عشایر و نقش آن‌ها در بهداشت و سلامت خانواده، ضروری است تا میزان آشنایی و منابع مورد استفاده آنان در مسایل بهداشتی مورد مطالعه قرار گیرد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی زنان عشایر کوچ‌نشین شهرستان کهگیلویه در حوزه بهداشت و درمان و راه‌‌های تأمین و نحوه استفاده آن‌ها ...  بیشتر

موانع اطلاع‌یابی سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی

معصومه لطیفی؛ نیلوفر برهمند؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 326-332

چکیده
  مقدمه: زنان مبتلا به سرطان پستان، چالش‌های مختلفی را بعد از ماستکتومی تجربه می‏کنند. رفتار اطلاع‌یابی مناسب، در توانمندسازی خودمراقبتی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سلامت آنان تأثیرگذار است. با این حال، موانع فردی و زمینه‌ای، دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز را دچار چالش می‏کند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی موانع اطلاع‏یابی ...  بیشتر