مدیریت اطلاعات سلامت
تبیین چالش ها ی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی از دیدگاه پزشکان ؛ یک مطالعه کیفی

ندا برهانی مغانی؛ مرضیه معراجی؛ الهه هوشمند؛ سمیه فضائلی؛ مرجان وجدانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 182-189

https://doi.org/10.48305/him.2024.42028.1136

چکیده
  مقدمه:. با توجه به آغاز پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی در کشور، مطالعه حاضر با هدف تبیین چالش های حین اجرای نسخه نویسی الکترونیکی از منظر پزشکان انجام گردید.روش بررسی این مطالعه به روش کیفی از طریق انجام مصاحبه با پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1401 انجام شد. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند بعد از ...  بیشتر

نسخه نویسی الکترونیکی و خطاهای دارویی

ابتسام سواری؛ سیما عجمی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 263-272

چکیده
  دارو درمانی یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری ها می باشد و از طرفی دیگر یکی از شایعترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دستخط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک می تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی ...  بیشتر

سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک: مفاهیم و استانداردها

مهناز صمدبیک؛ مریم احمدی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  نسخه‌نویسی دارویی یکی از فرایندهای مهم و حیاتی در هر کشور است و بقای هیچ جامعه‌ی مدرنی بدون فرایندهای نسخه‌نویسی دارویی قانونمند ممکن نیست. لزوم استفاده از نوآوری‌های فنی برای ارایه‌ی مراقبت بهداشتی با کیفیت و فشار دولت‌ها برای حرکت به سمت یک جامعه‌ی اطلاعاتی در مراقبت بهداشتی موجب گردیده است که استفاده از فن‌آوری‌های جدید ...  بیشتر