کسورات صورت‌حساب‌های بیمه‌ای یک مرکز آموزشی- درمانی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

زهرا رستمى؛ امیر اشکان نصیری‌پور

دوره 15، شماره 6 ، اسفند 1397، ، صفحه 281-287

https://doi.org/10.22122/him.v15i6.3790

چکیده
  مقدمه: طرح تحول نظام سلامت به شیوه‌های مختلف بر فعالیت بیمارستان‌ها تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت کسورات بر درامد بیمارستان، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کسورات صورت‌حساب‌های بیمه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. داده‌های مربوط ...  بیشتر

شناسایی گلوگاه‌ها و موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی در استان آذربایجان شرقی

جعفر صادق تبریزی؛ سعیده علیدوست؛ حسین مشهدی عبدالهی؛ مصطفی فرشی خرسند

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 126-131

چکیده
  مقدمه: یکی از رویکردهای مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌باشد و ارایه مراقبت‌های مطلوب مستلزم تأمین منابع مختلف از جمله منابع مالی است که کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی یکی از مسایل قابل توجه در این حوزه به شمار می‌رود. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل میزان کسورات اعمال شده سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نسبت به صورت حسابهای ارسالی بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد: 1389

علی محمدی؛ امیر عباس عزیزی؛ رامین چراغ بیگی؛ روح‌اله محمدی؛ جواد زارعی؛ علی ولی‌نژادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: منبع اصلی درآمد بیمارستان‌ها، ارایه و فروش خدمات به بیمه‌شدگان سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده‌ی صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آن‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و تسهیلات به بیمه‌شدگان و سایر افراد جامعه کمک کند. از این‌رو، هدف این پژوهش شناسایی میزان کسورات اعمال شده‌ی ...  بیشتر