ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر در بیمارستان‌های خصوصی تهران

سید محمدحسین حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ عباسعلی حاجی‌کریمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 106-113

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3547

چکیده
  مقدمه: رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی، نشان‌ دهنده‌ قابلیت یک بیمارستان در ارایه خدمات در رقابت با دیگر بیمارستان‌ها است. زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر، توانایی رقابت با سایر بیمارستان‌ها را در ارایه خدمات به بیماران دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر بود.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان

مریم جهانبخش؛ مجید متین‌فر؛ سکینه سقاییان‌نژاد اصفهانی؛ اکبر حسن‌زاده؛ حبیب‌اله نیک‌افراز

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 199-204

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های بیمارستانی دارای قابلیت‌های بالایی برای ارایه اطلاعات و خدمات به مشتریان هستند. ارزیابی و مقایسه وب‌سایت‌های بیمارستانی، میزان بهره‌برداری آن‌ها از این قابلیت‌ها را مشخص می‌نماید و به شکل‌گیری رقابت سازنده بین بیمارستان‌ها کمک می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت بیمارستان‌های ...  بیشتر

ارزیابی پورتال‌های بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران

مهدی علیپور حافظی؛ مهشید کریمی

دوره 13، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 184-190

https://doi.org/10.22122/him.v13i3.2422

چکیده
  مقدمه: امروزه پورتال‌های ‏بیمارستانی نقشی کلیدی در اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات ویژه به مخاطبان دارند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت ساختار و محتوای پورتال‌های ‏بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی انجام گردید. جامعه پژوهش را تمام بیمارستان‌های خصوصی ...  بیشتر

سنجش میزان تاثیر عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب خصوصی شهر اصفهان

سعید صالحی زاده؛ سمانه تابنده؛ مهدی ابزری

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1051-1062

چکیده
  مقدمه: اجرای یک نظام مدیریت دانش در سازمان، یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه‌ی افراد در رده‌های مختلف باید درگیر آن شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر (استراتژی‌های سازمان، فن‌آوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات فراسازمانی) بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان بود. روش بررسی: ...  بیشتر