مدیریت اطلاعات سلامت
ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبارشدۀ حوزه پزشکی اسکوپوس

شهناز خادمی زاده؛ سمیرا اسماعیلی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 22-29

https://doi.org/10.48305/him.2023.41208.1060

چکیده
  مقدمه: با گسترش چشمگیر فعالیت‌های پژوهشی، سلب اعتبار  برخی از بروندادهای علمی حوزه پزشکی نیازمند بررسی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبار شدۀ بین‏المللی حوزه پزشکی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کتاب‌سنجی و با رویکرد علم‌سنجی و ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات سلامت
ساختار و روابط موضوعی مقالات بهداشت محیط

افسانه سادات هاشمی؛ فاطمه مکی زاده

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 30-38

https://doi.org/10.48305/him.2023.41259.1064

چکیده
  مقدمه: مطالعه بروندادهای علمی با استفاده از شاخص های علم‌سنجی، ابزاری مؤثر جهت درک تحقیقات علمی است. هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار و روابط موضوعی مقالات حوزه بهداشت محیط است.روش بررسی: پژوهش حاضر با رویکرد علم‌سنجی به تحلیل محتوای متون با استفاده از روش هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شد. جامعه آماری شامل 7438 مقاله نمایه ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات سلامت
ترسیم ساختار علمی 15 کشور دارای بیشترین تولیدات علمی در حوزه علوم دارویی در دوران پاندمی کووید-19

محمد زارعی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ سعید شیرشاهی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 130-138

https://doi.org/10.48305/him.2023.41374.1074

چکیده
  مقدمه: یکی از فنون و روش‌های علم سنجی مطالعه کمی علوم مختلف و ترسیم ساختار علمی در حوزه‌های مختلف علم است. هدف این پژوهش، ترسیم ساختار علمی علوم دارویی 15 کشور دارای بیشترین تولیدات علمی در دوران پاندمی کرونا با استفاده از نمایه استنادی علوم می‌باشد.روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود و با استفاده از فنون علم سنجی انجام شد. جامعه ...  بیشتر

الگوهای انتشار مقاله و رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

عاطفه کلانتری؛ فهیمه کرمانشاهانی؛ عفت ملکی فرد

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 820-829

چکیده
  مقدمه: بررسی تولیدات علمی، ابزار مناسبی برای شناخت وضعیت گذشته و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح فراهم می‌آورد. هدف پژوهش حاضر تعیین الگوهای انتشار مقاله و رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی، 179مقاله که در بازه زمانی اول جولای 2008 تا پایان ژوئن 2010 میلادی با همکاری حداقل یکی از ...  بیشتر

ترسیم نقشه علم‌نگاری تولیدات علمی حوزه‌ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم

سعید شیرشاهی؛ فریده عصاره؛ ناهید لونی؛ غلامرضا حیدری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 830-839

چکیده
  مقدمه: یکی از روش‌های مهم کمی در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی علم‌سنجی است‏، که در چهار دهه اخیر در سنجش و ارزیابی بروندادهای علمی شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از این روش به ترسیم نقشه تاریخ نگاری مقالات حوزه‌ی جراحی، نمایه شده در نمایه استنادی علوم در بازه‌ی زمانی 2000 تا 2010 میلادی پرداخته ...  بیشتر

وضعیت مشارکت پدیدآورندگان مقالات تألیفی مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390

رحمان معرفت؛ حمید کشاورز؛ حسن اشرفی ریزی؛ سمیه سیروسی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین وضعیت مشارکت نویسندگان مقالات در مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390 بوده است. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و از نوع کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل همه‌ی مقالات مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت (252 مقاله) از سال 1383 تا آذرماه 1390 و روش نمونه‌گیری، سرشماری است. پس ...  بیشتر