مدیریت اطلاعات سلامت
اولویت بندی چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک پزشکی در بخش اورژانس بیمارستان

نـاهیـد توکلــی؛ حسین باقریان محمودآبادی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 79-85

https://doi.org/10.48305/him.2023.41826.1122

چکیده
  مقدمه: بخش اورژانس بیمارستانها نقش بسیار مهمی در نظام سلامت دارد که با بکارگیری فناوری های اطلاعات سلامت می توان اثربخشی این خدمات را به طور موثری افزایش داد. هدف این مطالعه اولویت بندی چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک پزشکی در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1401 انجام ...  بیشتر

چگونه چالش‌های پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت را هموار کنیم؟: یک مطالعه‌ی کیفی در اصفهان

مریم جهانبخش؛ ناهید توکلی؛ حبیب اله مختاری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 138-148

چکیده
  مقدمه: دورنمای  پرونده‌س الکترونیک سلامت (Electronic Health Record) در جوامع مختلف ثابت نبوده و در عین به همراه داشتن مزایا و فرصت ها، با چالش روبرو است. در این پژوهش سعی شده چالش ها معرفی و اجرای  EHR از دیدگاه متولیان آن در استان اصفهان بررسی شود. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای کیفی است که  در سال 1389 خورشیدی در استان اصفهان انجام شد. با ...  بیشتر

قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک پزشکی در کشورهای منتخب

ناهید توکلی؛ سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی؛ محمدرضا حبیبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی سلامت اهداف متعددی را برآورده می‌کند و باید برای برآوردن این اهداف نگهداری شود. این اهداف گوناگون بر مدت زمانی که اطلاعات سلامت باید نگهداری شوند، تأثیر می‌گذارند. از این‌رو مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی و مقایسه‌ی قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک سلامت در کشورهای منتخب و ارایه‌ی پیشنهادهایی برای ایران، انجام ...  بیشتر

فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط

ناهید توکلی؛ فرزانه گرامی؛ نجمه زیبایی؛ فاطمه امینی؛ سمیه یزدانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: بخش مدیریت اطلاعات سلامت یا بخش مدارک پزشکی بیمارستان مسؤول، مدیریت تمام اطلاعات کاغذی و غیرکاغذی بیمار است و باید یک سیستم اطلاعاتی ایجاد و حفظ نماید؛ که با مأموریت بیمارستان هم‎خوانی داشته، با ادارات نظارتی و اعتباربخشی هماهنگ باشد. این بخش مسؤول سازماندهی، نگهداری، تولید و انتشار اطلاعات و نیز ضامن ایمنی، یکپارچگی و دسترسی ...  بیشتر

مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره‌ی بیمه‌ی خدمات درمانی

ناهید توکلی؛ سکینه سقائیان نژاد؛ محمدرضا رضایتمند؛ فرهاد مشاوری؛ ایرج قادری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 53-61

چکیده
  مقدمه: از مهم‌ترین مسائلی که همواره توجه، دقت و کوشش مدیران بیمارستان‌ها را به خود معطوف داشته، تسلط و کنترل بر وضعیت مالی بیمارستان و تأمین منابع مورد نیاز برای اداره‌ی بیمارستان می‌باشد. اما آنچه مسلم است بیمارستان‌ها امروز از جهات بسیاری در تنگنای مالی قرار دارند. هدف این تحقیق تعیین وضعیت کسورات اعمال شده اداره‌ی کل بیمه خدمات ...  بیشتر

علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و پیشنهادات مدیران و پزشکان شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی اصفهان در سال 1383

نـاهیـد توکلــی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: اطلاعات پزشکی ابزاری کلیدی است که در برنامه ریزی ، هماهنگی و ارزشیابی مراقبتهای ارائه شده به بیمار مورد استفاده قرار می گیرد ، به علاوه محتوا و مستندات ثبت شده در پرونده‌ی پزشکی برای مقاصد قانونی ، آموزشی ، تحقیقی ، برنامه ریزیهای مدیریتی و اعتباربخشی مفید است . این تحقیق با هدف تعیین علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و راهکارهای ...  بیشتر