به کارگیری الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی در تشخیص میزان اضطراب

فرشته پارساپور؛ جاوید پیمانی؛ محمد خان‌بابایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-103

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4139

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در پیشگیری و کنترل اختلالات اضطرابی، تشخیص آن‌ها در مراحل اولیه توسط روان‌پزشک است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی جهت تشخیص شدت اضطراب با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی بود. همچنین، تأثیر هر مشخصه در سنجش اضطراب و خوشه‌بندی مراجعه‌کنندگان تعیین گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر

بررسی اثربخشی کتاب‌درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسرای شهرداری شهر شیراز

مریم سهامی؛ سجاد امینی منش

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 82-87

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3875

چکیده
  مقدمه: کتاب‌درمانی استفاده از فن کتاب خواندن برای راهنمایی فرد و گروه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی کتاب‌درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان شهر شیراز بود.روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسرای شهرداری ...  بیشتر

رابطه‌ی بین میزان مهارت‌های زندگی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اسد اله شمس؛ کیوان کاوه؛ بهاره افروغ؛ سحر احمدی

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 1059-1065

چکیده
  مقدمه: یکی از عوامل آسیب‌زا در مدیریت منابع انسانی هر سازمان، فقدان و یا ضعف سلامت روانی و به‌ویژه مهارت‌های زندگی است. این دو عامل از جمله توانایی‌های ارتباطی لازم در مواجهه با مشکلات زندگی روزمره یا همکاری در محیط کار و تحصیل، به‌خصوص برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه است. هدف کلی تحقیق حاضرتعیین رابطه‌ی بین میزان سلامت ...  بیشتر

اضطراب برمبنای آیات قرآن کریم و مدیریت آن با رویکرد آرامش بخشی

لیلا محمدی نیا؛ مریم یعقوبی؛ اکبر کلاهدوزان

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1213-1225

چکیده
  هر انسانی در زندگی، دچار گرفتاری می‌شود و در برخی موارد، نجات و رهایی از آن، خارج از توان انسان است که این امر باعث اضطراب می‌شود. در این مقاله، پژوهشگران راهکارهای پیشگیری از این دغدغه‌ی اجتماعی را از منظر آیات و روایات استخراج و دسته‌بندی نموده‌اند. این مطالعه‌ی پژوهشی از نوع مروری وکتابخانه‌ای است و با مطالعه‌ی سایت‌های معتبر، ...  بیشتر