نامه به سردبیر مدیریت اطلاعات سلامت
انواع اطلاعات نادرست سلامت

فیروزه زارع فراشبندی؛ پیمان ادیبی؛ فاطمه قصابی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-3

https://doi.org/10.48305/him.2023.41777.1119

چکیده
  انواع اطلاعات نادرست سلامت را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1) اطلاعات نادرست نوع 1 (اشاعه اطلاعات سلامت کاملاً نادرست): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به اشاعه اطلاعات سلامت می‌پردازد که از نظر پزشکی کاملاً نادرست هستند و موجب ایجاد یک اختلال اطلاعاتی می‌شوند که می‌تواند موجب آسیب به سلامت فرد و جامعه شود. 2) اطلاعات نادرست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
تدوین مولفه‌های کلیدی و شاخص‌های الگوی سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی

آصفه حدادپور؛ ایرج سلطانی؛ اکبر نبی الهی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 4-13

https://doi.org/10.48305/him.2023.41334.1073

چکیده
  مقدمه: مدل‌های سرآمدی کسب وکار نقش بسیار مهمی در ارتقا عملکرد سازمان و توسعه و پیشرفت مستمر آن دارند.  در پژوهش حاضر مولفه‌های کلیدی و شاخص‌های الگوی سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده است.روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش کمی-کیفی می‌باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی فازی انجام شده است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی بکارگیری بلاک‌چین در زنجیره‌تامین پایدار حوزه سلامت

فاطمه سجادیان؛ سلیم کریمی تکلو؛ عباس شول

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 14-21

https://doi.org/10.48305/him.2023.41634.1103

چکیده
  مقدمه: بلاک‌چین به‌عنوان یک پایگاه داده توزیع‌شده، ایمن، شفاف و قابل اعتماد که توسط یک جامعه به اشتراک گذاشته ‌می‌شود، می‌تواند بر شبکه‌های زنجیره‌تامین پایدار نیز تاثیر بگذارد. این تحقیق با هدف تعیین رابطه علی عوامل مرتبط با بکارگیری بلاک‌چین در زنجیره‌تامین پایدار حوزه سلامت انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبارشدۀ حوزه پزشکی اسکوپوس

شهناز خادمی زاده؛ سمیرا اسماعیلی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 22-29

https://doi.org/10.48305/him.2023.41208.1060

چکیده
  مقدمه: با گسترش چشمگیر فعالیت‌های پژوهشی، سلب اعتبار  برخی از بروندادهای علمی حوزه پزشکی نیازمند بررسی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبار شدۀ بین‏المللی حوزه پزشکی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کتاب‌سنجی و با رویکرد علم‌سنجی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
ساختار و روابط موضوعی مقالات بهداشت محیط

افسانه سادات هاشمی؛ فاطمه مکی زاده

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 30-38

https://doi.org/10.48305/him.2023.41259.1064

چکیده
  مقدمه: مطالعه بروندادهای علمی با استفاده از شاخص های علم‌سنجی، ابزاری مؤثر جهت درک تحقیقات علمی است. هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار و روابط موضوعی مقالات حوزه بهداشت محیط است.روش بررسی: پژوهش حاضر با رویکرد علم‌سنجی به تحلیل محتوای متون با استفاده از روش هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شد. جامعه آماری شامل 7438 مقاله نمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
تبیین کلی مفهوم، مصادیق و الزامات اقتصاد مقاومتی و بیان الزامات آن در حوزه سلامت از دیدگاه صاحبنظران

فرزانه محمدی؛ مصطفی امینی رارانی؛ رضا رضایتمند

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 39-49

https://doi.org/10.48305/him.2023.41237.1061

چکیده
  مقدمه: اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی‌شدن، پیش از هر چیز نیاز به درک یکسان و تبیین صحیح در کشور دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تبیین کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی و تعیین مصادیق و الزامات آن و همچنین شناسایی الزامات آن در حوزه سلامت از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و اقتصاد سلامت انجام شد. روش بررسی: در مطالعه کیفی حاضر، 8 مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی رابطه سواد سلامت با پذیرش باور توطئه و اضطراب آینده در مواجهه با کووید-19

شهناز خادمی زاده؛ رقیه قضاوی؛ مریم آقائی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 50-55

https://doi.org/10.48305/him.2023.41589.1099

چکیده
  مقدمه: به دلیل مواجهه جامعه پژوهش با اطلاعات و بحث تشخیص اطلاعات درست از نادرست که افراد در طی بحران با آن مواجه می‌شوند، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک با پذیرش باور توطئه و اضطراب آینده در مواجهه با کووید-19 در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
مدل محرک‌های نتیجه‌ای صنعت 4.0 در مراقبت‌های بهداشتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا خیرخواه مرقی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 56-64

https://doi.org/10.48305/him.2023.41702.1110

چکیده
  مقدمه: انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت 0/4 با بهره‌مندی از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، اینترنت، رایانش ابری و هوش مصنوعی درک ما را از دنیای پیرامونمان تغییر خواهد داد. این صنعت کاربردهای گسترده‌ای در بخش سلامت دارد در نتیجه‌ این تحقیق با هدف شناسایی و مدل‌سازی محرک‌های نتیجه‌ای صنعت 0/4 در بهداشت و درمان کاشان انجام شده است.روش بررسی: ...  بیشتر