مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
تحلیل اثر متقابل توانمندسازهای نوآوری دیجیتال مخرب حوزه سلامت

سلیم کریمی تکلو؛ ابوالفضل تهوری؛ مژده درویش

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.48305/him.2024.42029.1135

چکیده
  مقدمه: نوآوری‌های دیجیتال مخرب ، نوآوری‌هایی هستند که شامل استفاده از فناوری‌های دیجیتال به صورت نوآورانه و جدید هستند و می‌تواند عملکرد بیمارستان‌ها را تحت تاثیر قرار دهدند. این تحقیق با هدف تحلیل اثر متقابل توانمندسازهای نوآوری دیجیتال در حوزه سلامت انجام شده است.روش: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی است که با مشارکت 16 نفر از ...  بیشتر

مقالات پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی میزان اهمیت عناصر فراداده‌ای الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت

سیده سارا موسوی؛ فاطمه عبداللهی؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.48305/him.2024.41875.1128

چکیده
  ایجاد نظام یکپارچه و استاندارد فراداده‌ای متناسب با نیازهای بومی در حوزه مدیریت اطلاعات بالینی، موجب حفاظت بهینه از داده‏ها، افزایش دسترس‌پذیری، ارتقاء بازیابی و رضایت کاربران خواهد شد. بنابراین، این پژوهش در نظر دارد به مطالعه عناصر فراداده‏ای الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت (Health Information Standards Organization) HISO 10040.4 از دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
عوامل موثر در استفاده از خدمات پزشکی از راه دور با در نظر گرفتن تحصیلات و جنسیت

کیوان مشیرپناهی؛ خبات نسایی؛ آرمان احمدی زاد

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.48305/him.2024.41736.1113

چکیده
  امروزه فناوری ارتباط الکترونیکی مدل جدیدی از ارتباط پزشک و بیمار را مطرح می کند. ارتباط درست و مؤثر پزشـک و بیمـار می تواند نقش بسیار مهمی در روند درمانی بیماران داشته باشد. این شکل جدید ارتباطی می تواند بـا بهبـود دسترسـی بـه خـدمات و ارائه ی ارزان و سریع آن، فارغ از مرزهای جغرافیایی نقش مهمی در جهت ارتقاء نظام سلامت ایفا کند. همچنین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
شناسایی شاخص‌های سنجش شایستگی‌های کارکنان اداری مراکز درمانی

احمد رضائی؛ اکبر هدایتی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.48305/him.2024.41830.1124

چکیده
  مقدمه: رویکرد شایستگی یکی از رویکردهای عمل‌گرا در حوزه‌های مختلف آموزش و مشاغل است که با تعیین دقیق شایستگی‌های موردنیاز افراد در جهت نیل به اهداف متعدد آموزشی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و شناسایی شاخص‌های رفتاری تعیین کننده شایستگی‌های کارکنان در حرفه‌های مختلف یکی از فرایندهای ضروری در این امر به شمار می‌رود که پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت
مقایسه‌ی کیفیت گزارش روش‌شناسی مقالات مشاهده‌ای منتشر شده در مجلات حوزه پرستاری-مامایی ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بین سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶

Leila Dehghani؛ راضیه باقرزاده؛ سیاوش اسدزاده جهان آباد

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.48305/him.2024.42138.1144

چکیده
  مقدمه: مقالات مشاهده‌ای به‌عنوان مطالعات پایه در پرستاری-مامایی از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ اما به بررسی کیفیت این مقالات به ویژه از منظر روش‌شناسی در سال‌های اخیر پرداخته نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت گزارش بخش روش‌شناسی مقالات مشاهده‌ای مجلات حوزه پرستاری-مامایی ایرانی، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس ...  بیشتر