عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدل‌های احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختی

مهرداد فرزندی‌پور؛ هاشم محمدیان؛ مسعود عرب فرد؛ نیلوفر سهرابی

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 260-266

چکیده
  مقدمه: پیش‌بینی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از فرایندهای القایی، از جمله موضوعات مهمی به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین متغیرهای اعتبار منبع پیام، کیفیت بحث، نفوذ اجتماعی هنجاری و اطلاعاتی، ادراک عاطفی و شناختی، خودکارامدی و قصد تداوم استفاده از سیستم ...  بیشتر

الزامات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستان

مهرداد فرزندی پور؛ زهرا میدانی؛ حسین ریاضی؛ منیره صادقی جبلی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 293-307

چکیده
  مقدمه: نظر به محدود ماندن سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی کشورمان بر روی فعالیت‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی نسل‌های اولیه ضروری است این سیستم‌ها با تأکید بر بهبود کیفیت مراقبت وارد موج جدیدی شوند.  بنابراین این مطالعه با هدف طراحی الزامات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانی صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه توصیفی ...  بیشتر

شرکت‌های فروشنده‌ی نرم‌افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی و نیاز کاربران

مهرداد فرزندی‌پور؛ زهرا میدانی

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: نظر به اهمیت نقش کاربران در موفقیت یا شکست یک سیستم اطلاعات بیمارستانی و همچنین سهم شرکت‌‌های نرم‌افزاری به عنوان عرضه کننده‌ی «خدمات سیستم‌های اطلاعاتی» نه فقط «فروشنده‌ی محصولات»، این مطالعه با هدف ارزیابی سیستم‌‌‌‌‌‌های اطلاعات بیمارستانی بر اساس نیازهای کاربران در ایران انجام شده است. روش بررسی: از ...  بیشتر

صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM

مهرداد فرزندی پور؛ عباس شیخ طاهری؛ لیلا شکری زاده آرانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی منوط به طبقه‌بندی صحیح اطلاعات در آن‌ها است که بر اساس کدگذاری بالینی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان صحت کدگذاری اقدامات در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی بود.روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 246 پرونده‌ی پزشکی به صورت تصادفی از بیمارستان‌های آموزشی کاشان در سال 1386 انتخاب ...  بیشتر

اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان‌های آموزشی کاشان

عباس شیخ طاهری؛ مهرداد فرزندی پور

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: رضایت آگاهانه بیمار، اساس اخلاق پزشکی و صلاحیت بیمار، یکی از مهم‌ترین ابعاد رضایت آگاهانه است. این پژوهش با هدف بررسی صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش در اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 300 بیمار (رضایت دهنده) بخش جراحی از بیمارستان‌های ...  بیشتر

مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب

مهرداد فرزندی‌پور؛ مریم احمدی؛ فرحناز صدوقی؛ ایرج کریمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: در جهان معاصر، ایجاد پرونده‌ی الکترونیک سلامت یکی از اولویت‌های بسیاری از کشورهاست. با شروع نگهداری اطلاعات کلینیکی در سیستم‌های کامپیوتری، باید پیش‌بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پزشکی بیماران به عمل آید. سوال اساسی این است که اصول مناسب برای حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت کدامند؟ روش بررسی مطالعه ...  بیشتر

الزامات امنیتی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب؛ یک مطالعه‌ی تطبیقی

مهرداد فرزندی پور؛ فرحناز صدوقی؛ مریم احمدی؛ ایرج کریمی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن‌آوری‌های نوین برای بهره‌برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده‌ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن‌آوری‌های اطلاعات برای جمع‌آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی‌سابقه، نگرانی‌های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا ...  بیشتر