میزان آگاهانه بودن امتناع از درمان در بیمارستان‌های آموزشی شهر کاشان

مهرداد فرزندی‌پور؛ عباس شیخ طاهری؛ منیره صادقی جبلی

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 646-654

چکیده
  مقدمه: بیماران بر اساس حق استقلال فردی می‌توانند پس از دریافت اطلاعات کامل، آگاهانه و داوطلبانه از درمان یا ادامه‌ی آن امتناع نمایند. این پژوهش با هدف شناسایی دلایل امتناع از درمان، میزان امتناع و آگاهانه بودن امتناع از درمان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه‌ی پژوهش تمامی 135 بیمار امتناع کننده ...  بیشتر

کاربرد سیستم‌های هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های پزشکی: مزایا و چالش‌ها

فرحناز صدوقی؛ عباس شیخ طاهری

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  به دلیل پیچیدگی تصمیمات پزشکی، کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی جهت پشتیبانی از این تصمیمات افزایش یافته است. در این بین، نقش سیستم‌های هوشمند در یاری رسانی به پزشکان برجسته است. در این مقاله، به بررسی قابلیت این سیستم‌ها در پزشکی پرداخته شده است و مهم‌ترین چالش‌های به کارگیری این سیستم‌ها مورد بحث قرار گرفته است. محدودیت تکنولوژی، ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در

فاطمه روزبهانی؛ عباس شیخ طاهری؛ مهرداد فرزندی‌پور؛ فاطمه رنگرزجدی؛ زهره مبارک قمصری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: هدف فعالیت‌های آموزشی رشد آگاهی و توانایی‌های بالقوه‌ی انسان است. ارزیابی خدمات آموزشی نقش مؤثری در حصول کیفیت فعالیت‌های آموزشی و افزایش مهارت‌های فراگیران دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 85-1384 انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر

صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM

مهرداد فرزندی پور؛ عباس شیخ طاهری؛ لیلا شکری زاده آرانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی منوط به طبقه‌بندی صحیح اطلاعات در آن‌ها است که بر اساس کدگذاری بالینی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان صحت کدگذاری اقدامات در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی بود.روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 246 پرونده‌ی پزشکی به صورت تصادفی از بیمارستان‌های آموزشی کاشان در سال 1386 انتخاب ...  بیشتر

آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

عباس شیخ طاهری؛ خلیل کیمیافر؛ احمد براتی مارنانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقدمه: آگاهی ارایه دهندگان مراقبت از قوانین حاکم بر پرونده‌‌های پزشکی و اطلاعات بهداشتی بیماران، شرایط تأمین حقوق بیمار را فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی شهر کاشان در سال 1386 صورت پذیرفت.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان‌های آموزشی کاشان

عباس شیخ طاهری؛ مهرداد فرزندی پور

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: رضایت آگاهانه بیمار، اساس اخلاق پزشکی و صلاحیت بیمار، یکی از مهم‌ترین ابعاد رضایت آگاهانه است. این پژوهش با هدف بررسی صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش در اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 300 بیمار (رضایت دهنده) بخش جراحی از بیمارستان‌های ...  بیشتر

مدیران اطلاعات: نیروهای توانمند برای آینده‌ی سازمان‌های مراقبت بهداشتی

عباس شیخ طاهری؛ حمید مقدسی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: امروزه اهمیت و ارزش اطلاعات در سازمان‌های مراقبت بهداشتی افزایش یافته است. مدیریت این منبع ارزشمند به تخصص و مهارت‌های متنوعی نیاز دارد. بنابراین مدیران اطلاعات با توجه به توانمندی‌های خود نقش حیاتی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی ایفا می‌کنند. با توجه به این موضوع، در این مقاله به اهمیت، نقش و جایگاه مدیران اطلاعات ...  بیشتر