ارایه مدل ارزیابی سیستم نرم‌افزاری بخش پاتولوژی آناتومیکال بیمارستان

فرخنده اسدی؛ علیرضا کاظمی؛ حمید مقدسی؛ مریم همتی

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 725-733

چکیده
  مقدمه: امروزه، نرم‌افزارهای پزشکی در جنبه‌های مختلف ارایه مراقبت‌های بهداشتی، از پردازش ساده داده‌ها تا تفسیر اطلاعات فیزیولوژیک و نیز آموزش کادر پزشکی و پرستاری، به کار می‌رود. ضرورت تضمین به کارگیری این نرم‌افزارها، نیاز به ارزیابی مداوم آن‌ها مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای مشخص می‌باشد. با توجه به نبود سیستم مدون و شاخص‌های ...  بیشتر

امکان‌سنجی پیاده‌سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران

فرخنده اسدی؛ حمید مقدسی؛ اعظم السادات حسینی؛ سوسن عزیزی گندزلو

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 619-631

چکیده
  مقدمه: عدم یکپارچگی اطلاعات موجب رویکرد بخش بهداشت به کاربری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شده است. زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، اطلاعات بالینی و بهداشتی را یکپارچه کرده و باعث کاهش خطاها، هزینه‌ی درمان و افزایش امنیت بیمار می‌شود. هدف از این مطالعه، امکان‌سنجی پیاده‌سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران از دیدگاه مدیران و متخصصین ...  بیشتر

وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان‌های تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

فرخنده اسدی؛ حمید مقدسی؛ اعظم السادات حسینی؛ محمد دهقانی

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: مراقبت سرپایی یک قسمت تفکیک ناپذیر از سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی است که اغلب درگاه ورود بیمار به سیستم مراقبت بهداشتی می‌باشد. مراقبت سرپایی با کیفیت بالا، نقش مهمی در کاهش میزان مرگ و میر و ناخوشی دارد. کیفیت اطلاعات نیز نقش اساسی را در ایمنی و کیفیت مراقبت سرپایی ایفا می‌کند، بنابراین مدیریت صحیح اطلاعات در این حیطه امری ...  بیشتر

داده کاوی و کاربرد آن در سلامت

حمید مقدسی؛ اعظم السادات حسینی؛ فرخنده اسدی؛ مریم جهانبخش

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  پایگاه داده‌ها در حوزه‌ی سلامت حاوی میزان وسیعی از داده‌های بالینی است که کشف ارتباطات و الگوها در آن می‌تواند به دانش جدید پزشکی بیانجامد. امروزه با توجه به ظهور نظام‌های اطلاعات یکپارچه و رشد فن‌آوری اطلاعات، این مهم بیش از پیش نمایان شده است. داده کاوی از جمله پیشرفت‌های فن‌آوری در راستای مدیریت داده‌ها است و استفاده‌ی گسترده ...  بیشتر

سیستم اطلاعات مراقبت بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی درمانی استان تهران

فرخنده اسدی؛ اعظم السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ نصرالله نصرحیدرآبادی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: مراقبت بهداشتی اولیه زیربنای اصلی نظام مراقبت بهداشتی است. مدیریت مؤثر اطلاعات مراقبت بهداشتی اولیه در گرو وجود سیستم اطلاعات مناسب است. بدیهی است ایجاد و یا بهبود چنین سیستمی بدون آگاهی از وضعیت آن‌ها امکان پذیر نمی‌باشد، از این‌رو پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت سیستم اطلاعات مراقبت بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی درمانی ...  بیشتر

امکان‌سنجی پیاده‌سازی جراحی از راه دور در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

اعظم‌السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ فرخنده اسدی؛ مژگان کریمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: بررسی وضیعت بیمارستان‌های دارای تکنیک جراحی از راه دور (Telesurgery) در کشور از لحاظ برخورداری از استانداردهای تعیین شده به منظور اجرای صحیح و اصولی این جراحی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو هدف این پژوهش سنجش امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ارتباطی، استانداردها، روش‌های حفظ حریم شخصی و محرمانگی و نیروی ...  بیشتر

مطالعه‌ی قانون انتقال و پاسخ‌گویی الکترونیک بیمه‌ی سلامت و نظرسنجی امکان پیاده‌سازی آن در ایران

فرخنده اسدی؛ اعظم السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ مجتبی اسماعیلی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 900-980

چکیده
  مقدمه: مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه‌ی درمانی مناسب‌ترین گزینه برای برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. اما امروزه انواع بیمه‌های درمانی با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ از این‌رو ضرورت رفع مشکلات به واسطه‌ی تدوین قوانین جدید مشهود است. قانون انتقال و پاسخ‌گویی الکترونیک بیمه‌ی ...  بیشتر

بررسی وضعیت سیستم اطلاعات پاتولوژی آناتومیکال در بیمارستان‌های آموزشی، درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعظم السادات حسینی؛ حمید مقدسی؛ فرخنده اسدی؛ مریم همتی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت‌های بهداشتی به ویژه حفظ شأن بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می‌یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک ...  بیشتر

وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون‌شناسی در آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرخنده اسدی؛ حمید مقدسی؛ زهرا مستانه

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: بخش خون شناسی، اطلاعات با ارزشی را در زمینه تشخیص و درمان بیماران فراهم می‌کند که هدف آن کمک به ارتقای سلامتی و بهبود بیماران می‌باشد. در این زمینه، سیستم اطلاعات این بخش موجب می‌شود که اطلاعات تولید شده به طور دقیق و به موقع در دسترس کاربران قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون شناسی بیمارستان‌های ...  بیشتر