مدیریت اطلاعات سلامت
شناسایی راهکارهای جبران صدمات ناشی از مقابله با پاندمی کوید-19 در بین کادر درمان )مورد مطالعه:دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

اسکندر شیرازی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 108-115

https://doi.org/10.48305/him.2023.41836.1125

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای جبران صدمات مقابله با پاندمی کوید-19 در بین کادر درمان می باشد.روش بررسی: روش تحقیق از نظر نوع آمیخته اکتشافی بوده و در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از طریق روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، ...  بیشتر

اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد

میلاد شفیعی؛ روح‌اله عسکری؛ محمد کاظم رحیمی؛ محمد رنجبر؛ فرزان مددی زاده؛ فاطمه جعفریان

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 248-257

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4422

چکیده
  مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به ‌عنوان یکی از صنایع درامدزا در دنیا مطرح‌ شده است. برخی عوامل در صنعت گردشگری، تأثیر مستقیم و مهمی بر رونق و گسترش آن دارند و این امر موجب می‌شود که برخی کشورها به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد انجام‌ گرفت.روش بررسی: در مرحله ...  بیشتر

اولویت‌بندی مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان در ایران

سهیل اصغری؛ سید عباس یزدانفر؛ ساناز لیتکوهی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4249

چکیده
  مقدمه: توجه به مفاهیم جدید در حوزه‌ برنامه‌ریزی و طراحی مراکز بهداشتی- درمانی، امر بسیار مهمی به شمار می‌رود. یکی از گونه‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح و کارایی آن مورد تأکید قرار گرفته است، میکروبیمارستان‌ها هستند که با توجه به قابلیت آن‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی جهت توزیع خدمات بهداشتی- درمانی، استخراج و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت سیستم‎های خدمات سلامت همراه

محمد نقی‎زاده؛ مه‎سیما کاظمی موحد؛ سمانه صباغیان؛ سهراب آقازاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 84-89

چکیده
  مقدمه: با وجود اهمیت فراوان ارزیابی جامع سیستم‎های سلامت ‎همراه به عنوان بخشی از خدمات نوین حوزه سلامت، بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر ابعاد فنی ارزیابی این سیستم‎ها تمرکز داشته‎ و سایر ابعاد را نادیده گرفته‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‎بندی ابعاد و شاخص‎های ارزیابی کیفیت خدمات سلامت ‎همراه با در نظر ...  بیشتر

بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی و رتبه بندی بخش های بستری منتخب بیمارستان آموزشی محمد صادق افشار یزد از نظر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکید بر روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی

فاطمه ابویی؛ سید حبیب ا... میر غفوری؛ خاطره خانجانخانی؛ میلاد شفیعی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 647-658

چکیده
  مقدمه: اهمیت سازمان بیمارستان به عنوان جزء تاثیر گذار بر نظام بهداشت و درمان بر هیچ کس پوشیده نیست. ارائه خدمات با کیفیت علاوه بر بالا بردن احتمال موفقیت در اقدامات درمانی، باعث ایجاد تمایز بین سازمانهای ارائه دهنده و افزایش رقابت این سازمانها می شود. پژوهش حاضر درصدد سنجش کیفیت خدمات بیمارستان محمد صادق افشار یزد با استفاده از روش ...  بیشتر

تحلیل شکاف و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با استفاده از مدلهای لایب کوآل و تحلیل سلسله مراتبی

مریم پارسائیان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 177-189

چکیده
  مقدمه: پیش زمینه لازم برای برنامه ریزی در جهت بهبود کیفی خدمات در سازمانها، سنجش کیفیت خدمات آنهاست. در این میان سنجش کیفیت خدمات درکتابخانه های پزشکی، نقش بنیادینی در تحقق هدفهای جامعه در رابطه با بهداشت و سلامت عمومی دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات و نیز رتبه بندیکتابخانه های پزشکی دانشگاه ...  بیشتر

مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS

براتعلی خاکپور؛ حسین پورقیومی؛ محمد قنبری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 221-233

چکیده
  مقدمه: استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی - کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. مهمترین هدف این پژوهش: شناسایی نحوه توزیع فضایی مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد و مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی در شهر نورآباد استان فارس ...  بیشتر

ارایه‌ی مدل ارزیابی عملکرد برای ادارات بیمه‌ی خدمات درمانی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و آنالیز تاکسونومی: مطالعه‌ی موردی در اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان

حامد تصدیقی؛ سیدابولقاسم علوی؛ عبداله هادی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1146-1155

چکیده
  قدمه: در دنیای امروز، ادامه‌ی حیات و فعالیت سازمان را توانایی رقابت واتخاذ مناسب‌ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می‌کند. یکی از مؤثرترین روش‌های مورد استفاده‌ی سازمان‌ها در این خصوص، استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف سازمان جهت رفع آن‌ها و نقاط قوت آن جهت بهبود می‌باشد. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر ...  بیشتر