مقاله پژوهشی
آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‌‌های ایران نسبت به امنیت اطلاعات سلامت

محمد دهقانی؛ زری رحمت‌پسند فتیده؛ زهرا آراسته؛ کبری شکری‌زاده بزنجانی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 3-9

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3727

چکیده
  مقدمه: امروزه ماهیت داده‌‌ها و اطلاعات در سازمان‌‌های مراقبت بهداشتی- درمانی، باعث پررنگ‌تر شدن بحث امنیت اطلاعات سلامت شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‌ها در حوزه امنیت اطلاعات سلامت بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1397 بر روی 367 نفر از کارکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیشنهاد روش درمان ناباروری با استفاده از رده‌بندی ترکیبی و تحلیل داده‌های پرت

رعنا مهدوی؛ ثمین فاتحی راویز؛ حسین رحمانی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 10-17

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3765

چکیده
  مقدمه: با توجه به آمار، امروزه شیوع ناباروری در ایران رو به افزایش است. از طرف دیگر، داده‌کاوی توانسته است با استفاده از داده‌های پزشکی، الگوهای مؤثری را استخراج نماید. پژوهش حاضر با هدف استفاده از داده‌کاوی جهت طراحی سیستمی به‌ منظور پیشنهاد روش درمان ناباروری انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که روی اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر هزینه‌های سلامت در ایران و کشورهای عضو سند چشم‌انداز 1404

حامد شعبانی؛ رضا رضایتمند؛ فرزانه محمدی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 18-23

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3818

چکیده
  مقدمه: رشد فزاینده هزینه‌های سلامت در کشورها و مناطق مختلف جهان باعث شده است تا توجه به عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های سلامت به یک مسأله مهم برای سیاست‌گذاران حوزه سلامت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر هزینه‌های سلامت در ایران و کشورهای عضو سند چشم‌انداز 1404 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کیفیت زندگی کارکنان شاغل در اورژانس‌های بیمارستانی‌ استان اصفهان در سال 1395

مهدی نصر اصفهانی؛ محمد هادی حاتمی؛ دنیا شیبانی تهرانی؛ مرتضی قادری؛ زهرا کریمیان

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 24-30

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3824

چکیده
  مقدمه: کارکنان شاغل در بخش اورژانس بیمارستان، به عنوان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نهاد ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، همواره با مخاطرات و استرس‌های از پیش تعیین نشده‌ای مواجه هستند که این مشکلات گاهی می‌تواند مخل آرامش و بر هم زننده کیفیت مطلوب زندگی آنان باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل همکاری‌های علمی نویسندگان مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت

بهجت طاهری؛ اصفه حدادپور؛ رقیه قضاوی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 31-37

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3860

چکیده
  مقدمه: از آن‌جا که پیشرفت علم نتیجه فعالیت‌های جمعی است، مطالعه کمی و کیفی همکاری میان نویسندگان در سطوحی همچون کشورها، مؤسسات و مجلات، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی همکاری‌های علمی بین رشته‌ها، مؤسسات، کشورها و نویسندگان مجله مدیریت اطلاعات سلامت بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل هم‌تألیفی و با رویکرد ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
سیر تکاملی نگاشت مفاهیم نامگذاری نظام‌مند واژگان پزشکی در فرایند توسعه نسخه یازدهم سیستم بین‌المللی کدگذاری بیماری‌ها

علی ثنایی‌فر؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 38-45

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3801

چکیده
  امروزه با افزایش داده‌های ماشین محور حوزه پزشکی، تعامل بین استانداردهای مختلف واژگان، موضوع بسیاری از تحقیقات سال‌های اخیر بوده است. در پژوهش حاضر، روش‌های نگاشت SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) در فرایند توسعه نسخه یازدهم سیستم بین‌المللی کدگذاری بیماری‌ها 11-ICD (11-International Classification of Diseases) بررسی شد. مطالعه از نوع مروری نقلی بود ...  بیشتر