مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران

زری رحمت‌پسند فتیده؛ سید مجتبی حسینی؛ خلیل علی‌‌محمدزاده

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 270-276

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.4036

چکیده
  مقدمه: بخش اورژانس بیمارستان به دلیل تأثیر چشمگیر آن در نظام سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از منابع انسانی کارامد در این بخش می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت خدمات ارایه ‌شده و رضایت بیماران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

رضیه یزدان‌نیا؛ ابراهیم زارع خورمیزی؛ محمد رنجبر

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 277-284

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3956

چکیده
  مقدمه: از آن‌جایی که مجلات علمی- پژوهشی جزء خدمات هزینه‌بر و وابسته به دولت محسوب می‌شوند، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بود.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، جهت محاسبه بهای تمام شده انتشار یک مقاله در سه مجله علمی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استخراج چهریزه‌های حوزه موضوعی زنان و زایمان بر اساس رویکرد کاربرمدار

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخراحمد؛ لیلا دهقانی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 285-293

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3967

چکیده
  مقدمه: اگرچه مفهوم تحلیل چهریزه‌ای در رده‌بندی‌ و سیستم‌های بازیابی اطلاعات قدمتی طولانی دارد، اما به‌ کارگیری رویکرد تحلیل چهریزه در سیستم‌های بازیابی امروزی با مشکلاتی همراه است که یکی از این مشکلات، عدم توجه مناسب به کاربر به عنوان ذی‌نفع اصلی سیستم می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی برای استخراج چهریزه‌های مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روند پژوهش‌های حوزه بیوانفورماتیک بر مبنای پایگاه Clarivate

معصومه کیانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 294-300

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3976

چکیده
  مقدمه: عمق و گستردگی اطلاعات موجود در جامعه علمی و تحقیقاتی کنونی، فرصت خوبی را برای بهره‌برداری از این اطلاعات فراهم آورده است. در این میان، حوزه بیوانفورماتیک به عنوان یک زمینه علمی به نسبت جدیدی که نقش مهمی در مطالعات زیستی دارد، توجه زیادی از رشته‌های مختلف مانند فن‌آوری اطلاعات، ریاضیات و علوم زیستی نوین را در سال‌های اخیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیداری‌سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان

فرشید دانش؛ سمیه قویدل

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 301-307

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3990

چکیده
  مقدمه: با استفاده از روش تحلیل هم‌واژگانی، ارتباط بین موضوعات علمی کشف، ساختار فکری حاکم شناسایی و جنبه‌های پژوهشی زیرمجموعه آشکار می‏گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، دیداری‌سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی HPV (Human Papillomavirus) در جهان بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل هم‏واژگانی صورت گرفت. 17278 کلید واژه مستخرج از ‏‌13249 مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال 1398

مرضیه مروتی؛ امیرحسین صدیقی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 308-313

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.4037

چکیده
  مقدمه: وبگاه زمانی کارامد است و می‌تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید..روش بررسی: این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع‌‌آوری و تحلیل ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز: مرور حوزه‌ای

دیبا نوروزی؛ شقایق وحدت؛ سمیه حسام

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، صفحه 314-320

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3966

چکیده
  مقدمه: بیمارستان سبز در جهت صرفه‌جویی منابع و انرژی، منجر به افزایش رقابت‌پذیری، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز انجام شد.روش بررسی: اساس این تحقیق، دستورالعمل پنج مرحله‌ای دانشگاه York برای انجام مطالعات مرور حوزه‌‌ای (Scoping Review) بود. پایگاه‌های اطلاعات ...  بیشتر