مقاله پژوهشی
ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

زهرا میدانی؛ محمد امین عصاری؛ سید غلامعباس موسوی؛ علی عطایی اندزق

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 187-193

چکیده
  مقدمه: امنیت سیستم شامل مجموعه‌ای از حفاظت‌های امنیتی مرتبط با نرم‌افزار، سخت‌افزار، کارکنان و سیاست‌های سازمانی می‌باشد که از سیستم‌های اطلاعاتی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محافظت می‌کند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی HIS (Hospital Information Systems) در سه حوزه امنیت مدیریتی، فیزیکی و فنی انجام شد.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر اجرای دستورالعمل نحوه تکمیل پرونده بیماران توسط پزشکان بر میزان نواقص پرونده‌های پزشکی در بیمارستان ضیائیان تهران

اعظم السادات هاشمی؛ لیلا ریاحی؛ لیلا نظری‌منش

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 194-198

چکیده
  مقدمه: ثبت کامل و به موقع پرونده پزشکی بیماران، نقش مهمی در بهبود فعالیت‌های درمانی، آموزشی، پژوهشی و قانونی دارد. پرونده ناقص، انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اجرای دستورالعمل نحوه تکمیل پرونده بیماران توسط پزشکان بر میزان نواقص پرونده‌های پزشکی بیمارستان ضیائیان تهران صورت گرفت.روش بررسی: این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان

مریم جهانبخش؛ مجید متین‌فر؛ سکینه سقاییان‌نژاد اصفهانی؛ اکبر حسن‌زاده؛ حبیب‌اله نیک‌افراز

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 199-204

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های بیمارستانی دارای قابلیت‌های بالایی برای ارایه اطلاعات و خدمات به مشتریان هستند. ارزیابی و مقایسه وب‌سایت‌های بیمارستانی، میزان بهره‌برداری آن‌ها از این قابلیت‌ها را مشخص می‌نماید و به شکل‌گیری رقابت سازنده بین بیمارستان‌ها کمک می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت بیمارستان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار متخصصان مقیم در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید عبدالحسین موسوی ریگی؛ مژده دراهکی؛ سعید ابراهیمی

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 205-210

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت بخش اورژانس به عنوان قلب سیستم‌های بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تخصیص بند 3 دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت به حضور متخصصان مقیم در بیمارستان‌های دولتی، تلاش می‌کند که مردم خدمات به هنگامی را دریافت نمایند. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم در زنجیره تأمین دارو: مطالعه موردی بیمارستان رضوی مشهد

زهرا مجردی؛ مرضیه مظفری

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 211-216

چکیده
  مقدمه: تأمین دارو به‌ عنوان یک کالای استراتژیک، از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف مدیریت موجودی در زنجیره تأمین دارو با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به ‌صورت موردی در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد. بدین منظور، زنجیره تأمین داروی Plavix در دو سطح داروخانه‌‌ و بیمارستان‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رفتار جستجوی وبی آن‌ها

زهرا کاظم‌پور؛ مریم ناخدا؛ مهدیه میرزابیگی؛ نادر نقشینه

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 217-223

چکیده
  مقدمه: کاربران در تعامل با نظام‌های بازیابی اطلاعات، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مدل‌های ذهنی قرار می‌گیرند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین رابطه مدل‌های ذهنی دانشجویان با رفتار جستجوی وب آن‌ها بود.روش بررسی: در این پژوهش کاربردی، از رویکرد ترکیبی استفاده شد. جهت شناسایی مدل‌های ذهنی در مرحله کیفی، از تحلیل محتوای کیفی و ابزارهای ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بررسی سطح سواد‌ سلامت مراجعه‌ کنندگان به کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی

معصومه انصاری؛ الهام شهدادنژاد؛ مهرداد خالدیان؛ مزده سلاجقه

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، صفحه 224-227

چکیده
  مقدمه: سواد سلامت به عنوان توانایی فرد در کسب، تحلیل و درک اطلاعات مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم صحیح در مورد سلامت تعریف می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین سطح سواد سلامت افراد 18 تا 50 ساله مراجعه‌ کننده به کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های‌ عمومی شهر کرمان بود.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، 375 نفر به عنوان نمونه به روش خوشه‌بندی انتخاب ...  بیشتر