مقاله پژوهشی
سامانه هوشمند توصیه رژیم غذایی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی

راضیه شعبانی؛ سید امیرحسن منجمی؛ سید مرتضی صفوی؛ مهران رضایی

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 230-235

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3050

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف ارایه یک سیستم هوشمند توصیه تغذیه و رژیم غذایی برای کمک به ارزیابی شرایط تغذیه و دانستن نیازمندی‌های غذایی انجام‌ شد. این برنامه به افراد برنامه غذایی مناسبی را با توجه به وضعیت جسمانی مانند سن، قد، وزن و... پیشنهاد می‌نماید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که بر اساس متغیرهای ورودی با استفاده از دو روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‌های تخصصی درمانی منتخب شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL

زهرا یاوری؛ مجید محمد شفیعی؛ فاطمه غیور

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 236-242

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3355

چکیده
  مقدمه: امروزه سازمان‌های مراقبت سلامت، با چالش‌های زیادی در زمینه کیفیت خدمات مواجه هستند. بنابراین، ارزیابی کیفیت خدمات این سازمان‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‌های تخصصی درمانی شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL و تأثیر آن بر واکنش‌های دریافت کنندگان خدمات در سال 1395 انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394

سید جواد قاضی میرسعید؛ محمود قائمی‌زاده

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 243-248

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3305

چکیده
  مقدمه: امروزه خدمات و اطلاعات سلامت، از طریق اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی الکترونیکی ارایه می‌شود و دستیابی به آن‌ها، نیازمند مهارت‌ها و قابلیت‌هایی است که سواد سلامت الکترونیک نامیده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت الکترونیک در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شش رشته دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 95-1394 انجام گرفت.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران حوزه دندان‌پزشکی در دو پایگاه Web of Science و Scopus طی سال‌های 2011 تا 2015

صدیقه محمد اسماعیل؛ نسیم نراقیان

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 249-254

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3321

چکیده
  مقدمه: شبکه‌های هم‌تألیفی، از جمله شبکه‌های اجتماعی است که اطلاعات مهمی را در رابطه با همکاری میان پژوهشگران که از عوامل مهم رشد کیفی و کمی انتشارات علمی می‌باشد، فراهم می‌آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ترسیم و تحلیل شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران دانشکده‌های دندان‌پزشکی شهر تهران در دو پایگاه Web of Science و Scopus طی سال‌های 2011 تا 2015 بود.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سونا ایمانی طیبی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ حسن اشرفی ریزی

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 255-259

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3340

چکیده
  مقدمه: تحقق رسالت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه دانشگاه، با برخورداری از سواد اطلاعاتی میسر خواهد شد. برخورداری از سواد اطلاعاتی کافی در حوزه سلامت به دلیل جامعه هدف آن، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حضور محققان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی علمی: مطالعه موردی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نرگس قربانی؛ مرجان مومنی؛ راهب قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 260-266

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3466

چکیده
  مقدمه: شبکه‌های اجتماعی علمی با افزایش تعامل میان محققان، از طرفی باعث افزایش سرعت انتقال اطلاعات و از سوی دیگر، منجر به پویایی و شناسایی آن‌ها و تولیدات علمی‌شان می‌شود. با توجه به اهمیت حضور محققان در چنین شبکه‌هایی، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان حضور و استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از این نوع شبکه‌ها ...  بیشتر

مقاله کوتاه
دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امینه محبی امین؛ مهدی ربیعی؛ علی خاکشور

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، صفحه 267-271

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3344

چکیده
  مقدمه: یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم در برنامه تحول نظام سلامت، طرح حضور پزشکان متخصص مقیم است. مطالعه حاضر با هدف شناخت دیدگاه دستیاران گروه اطفال در مورد نقش حضور متخصصان مقیم انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که بر روی 35 نفر از دستیاران اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام ...  بیشتر