مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب؛ آزیتا بالاغفاری؛ محمدرضا سعیدی کیاسری

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 2-7

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4042

چکیده
  مقدمه: اطلاعات باکیفیت به منظور تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و همچنین، نظارت بر عملکرد سیستم سلامت، ضروری می‌باشد. بنابراین، سیستم مدیریت اطلاعات سلامت باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری بود.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالش‌های مراکز جامع خدمات سلامت شهری

محمدرضا امیراسماعیلی؛ سید حسین صابری؛ فرزاد ناظم‌پور وزیری؛ فرشید برخورداری

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 8-13

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.3983

چکیده
  مقدمه: مراکز بهداشتی- درمانی شهری، عنوان مراکزی است که خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را در شهرها ارایه می‌نمایند. در سال‌های اخیر، مراکز جامع خدمات سلامت شهری تغییراتی را از نظر ساختار، کارکرد و حوزه فعالیت تجربه کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد تغییرات انجام شده نتوانسته است تمام مسایل و مشکلات این حوزه را برطرف نماید. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس مؤلفه‌های کاربردپذیری

امیرمحمد مظفری وانانی؛ رسول نوری؛ اکبر حسن‌زاده؛ علیرضا رحیمی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 14-20

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4061

چکیده
  مقدمه: به دلیل توسعه کاربردپذیری سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که از پرمخاطب‌ترین سامانه‌های دانشگاهی به شمار می‌روند و همچنین، عدم وجود مطالعات مرتبط، پژوهش حاضر با هدف تعیین هشت مؤلفه کاربردپذیری سیستم‌ها و مقایسه سامانه‌ها در این حوزه انجام شد.روش بررسی:‌ جامعه این مطالعه توصیفی- پیمایشی را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کیفیت وب‌سایت‌های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

فرامرز سهیلی؛ سحر جسری؛ علی‏ اکبر خاصه؛ فرشید دانش

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 21-27

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4081

چکیده
  مقدمه: ارزیابی کیفیت‏ وب‏سایت‏های موبایلی کتابخانه‏ها، از جمله مباحث جدید مطالعاتی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت وب‌سایت‏های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه تحقیق شامل وب‏سایت‌های موبایلی کتابخانه‏های 50 دانشگاه‌ علوم پزشکی ...  بیشتر

مقاله مروری نظام مند
نگاشت نظام‌مند نظارت در بیمه سلامت

لیلا ایزدی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ مسعود عابسی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 28-35

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4008

چکیده
  مقدمه: نظارت در بیمه سلامت، نقش مهمی در تحقق مأموریت و اهداف بیمه سلامت و نظام سلامت دارد، اما با این وجود، مورد بررسی ویژه‌ای قرار نگرفته ‌است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور مطالعات مرتبط با نظارت در بیمه سلامت و دسته‌بندی موضوعی و منابع داده‌ای مورد استفاده در آن‌ها بود.روش بررسی: این تحقیق با استفاده از روش نگاشت نظام‌مند انجام ...  بیشتر