مقاله پژوهشی
طراحی و اعتبارسنجی دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر بیماری آسم در مراقبت اولیه

فرحناز صدوقی؛ سامان محمدپور؛ صبا عرشی؛ شیرین عیانی؛ کامیار فتحی‌سالاری

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، صفحه 150-158

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4159

چکیده
  مقدمه: یکی از اثربخش‌ترین راه‌ها برای بهبود مدیریت بیماری آسم در مراقبت اولیه، استفاده از دستورالعمل‌ها در فرایند مراقبت بیمار می‌باشد، اما استفاده از آن‌ها به دلیل وقت‌گیر بودن، بسیار محدود است. یک راه‌حل برای این مشکل، مکانیزه کردن دستورالعمل در قالب سامانه تصمیم‌یار می‌باشد که به ایجاد دستورالعمل کامپیوتری تفسیرپذیر CIG ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیاست‌های تشویقی ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم ایران

فرشته داوری؛ حانیه سادات سجادی؛ الهام احسانی چیمه؛ خلیل علی‌محمدزاده

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، صفحه 159-166

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4093

چکیده
  مقدمه: تأمین و نگهداشت منابع انسانی سلامت در مناطق محروم، چالشی جهانی به ویژه در کشورهایی است که پراکندگی جغرافیایی بالایی دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم بود.روش بررسی: این مطالعه در دو مرحله مروری و کیفی انجام شد. در بخش مروری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری پزشکی

سید مرتضی غیور باغبانی؛ منیره یگانه مفرد؛ فائزه حامد همراهیان؛ زهرا علیدادی

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، صفحه 167-172

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4129

چکیده
  مقدمه: جذب و حفظ گردشگران پزشکی و تبدیل استفاده‌کنندگان از خدمات گردشگری پزشکی به گردشگران وفادار، از اهمیت باﻻیی برخوردار است. تحلیل وضعیت می‌تواند موجب تقویت توانمندی‌ها در صنعت گردشگری پزشکی و حفظ گردشگر پزشکی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از دیدگاه تولیدکنندگان: یک تحقیق کیفی

علی عابدینی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، صفحه 173-180

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4161

چکیده
  مقدمه: داروهای گیاهی از ارزش و اهمیت زیادی در تأمین بهداشت و سلامت جامعه، هم به لحاظ درمان و هم از نظر پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار هستند. با این ‌حال، هنوز تحولی در کانال بازاریابی و عرضه داروهای گیاهی در کشور رخ نداده است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت‌های تولیدکننده داروهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها

عادله اسعدی؛ هاجر ستوده؛ جواد عباسپور؛ مصطفی فخراحمد

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، صفحه 181-188

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4130

چکیده
  مقدمه: فرامتن یا متن درباره متن، در بهبود بازیابی اطلاعات و یادگیری ماشینی مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت سامانه‌های مبتنی بر دو نوع فرامتن شامل نظر داوران Cochrane و بافتارهای استناد در شناسایی متن کامل و بخش‌های اصلی چکیده‌های کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل ‌شده انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مفاهیم نوظهور و کشف ساختار دانش حوزه سردردهای ضربان‌دار

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ یوسف امینی‌نیا؛ فرشید دانش

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، صفحه 189-198

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4132

چکیده
  مقدمه: خوشه‌بندی مفاهیم و شناسایی حوزه‌های جدید مطالعاتی، از جمله کاربردهای جدید مطالعات ترسیم ساختار علم می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم‌واژگانی و بررسی ساختار فکری دانش در تحقیقات حوزه سردردهای ضربان‌دار انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع علم‌سنجی بود و در آن از فنون تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده ...  بیشتر