مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت ثبت اطلاعات مورد نیاز کدگذاری در پرونده‌های بیماران بستری مسموم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

معصومه سرباز؛ بیتا دادپور؛ عطیه ملکی‌نژاد؛ خلیل کیمیافر

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 90-96

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4088

چکیده
  مقدمه: پرونده پزشکی را می‌توان به عنوان سندی از فرایند درمان بیمار تعریف کرد. ثبت اطلاعات کامل و دقیق در فرم‌های پرونده بیماران مسموم، می‌تواند نقش بسیار مهمی در کدگذاری کامل پرونده پزشکی این بیماران داشته باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان ثبت اطلاعات مورد نیاز کدگذاری در پرونده‌های بیماران بستری مسموم در بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
به کارگیری الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی در تشخیص میزان اضطراب

فرشته پارساپور؛ جاوید پیمانی؛ محمد خان‌بابایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 97-103

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4139

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در پیشگیری و کنترل اختلالات اضطرابی، تشخیص آن‌ها در مراحل اولیه توسط روان‌پزشک است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی جهت تشخیص شدت اضطراب با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی بود. همچنین، تأثیر هر مشخصه در سنجش اضطراب و خوشه‌بندی مراجعه‌کنندگان تعیین گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مرتبط با زنجیره تأمین گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر یزد)

میرمحمد اسعدی؛ حامد فلاح تفتی؛ مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ مریم رؤسایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 104-110

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4076

چکیده
  مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین، یکی از رویکردهای مدیریت برای ارایه محصولات و خدمات به‌موقع به کاربر است. برنامه‌ریزی زنجیره تأمین خدمات گردشگری ﺳﻼﻣﺖ می‌تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی و توسعه درمانی منطقه شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با زنجیره تأمین گردشگری سلامت انجام شد.روش بررسی: رویکرد جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی

بهنام شاهنگیان؛ محمد علی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون‌سیاوش

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 111-117

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4125

چکیده
  مقدمه: عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محیط، نقشی مهمی در شکل‌گیری رفتار مصرف‌کنندگان خارجی ایفا می‌کنند. با این حال، تاکنون تأثیر این عوامل بر فرایند انتخاب مقاصد گردشگری درمانی کشور در بازارهای هدف خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه آلتمتریک مقالات حوزه انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت در رسانه‌های اجتماعی

فاطمه مکی‌زاده؛ محمد امین عرفان‌منش؛ فرزانه صرامی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 118-124

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4078

چکیده
  مقدمه: آلتمتریکس (دگرسنجه)، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند در کنار مفاهیم سنتی علم‌سنجی که مبتنی بر تحلیل استنادی می‌باشند، به منظور بررسی اثرگذاری تولیدات علمی در محیط وب 2 مورد بهره‌برداری قرار گیرند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان حضور مقاله‌های بین‌المللی حوزه انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت در رسانه‌های اجتماعی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل شبکه هم‌نویسندگی برون‌دادهای علمی کشور ایران در حوزه پرستاری در پایگاه Web of Science

پروین نجف‌پور مقدم؛ سمیه فاضلی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 125-132

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4085

چکیده
  مقدمه: هم‌نویسندگی یکی از مصادیق همکاری علمی است که محققان به منظور تولید آثار با کیفیت‌تر، امکانات، اطلاعات و توانایی‌‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری از منظر شاخص‌های خرد و کلان تحلیل شبکه‌ی اجتماعی انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی قلمرو‌‌های مطالعاتی سرطان معده با استفاده از روش خوشه‎بندی سلسله‌ مراتبی

راضیه فرشید؛ فرامرز سهیلی؛ حامد غلامی؛ احسان گرایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 133-139

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4117

چکیده
  مقدمه: مطالعات علم‌سنجی، یکی از کارامدترین روش‌های ارزشیابی علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر به شمار می‌رود. همچنین، خوشه‌بندی سلسله مراتبی، ابزار سودمندی در ارایه تصویری از پژوهش‌های یک قلمرو و درک ساختار دانشی آن می‌باشد. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف واکاوی ساختار فکری تحقیقات در حوزه سرطان معده انجام شد.روش بررسی: این تحقیق ...  بیشتر

مقاله مروری نقلی
چالش‌ها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی برای بازگشایی و ارایه خدمات در زمان بحران کووید 19: تحلیلی بر راهنماها و اقدامات بین‌المللی

ابوالفضل طاهری؛ حسن اشرفی ریزی؛ مرضیه سعیدی‌زاده

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، صفحه 140-146

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4134

چکیده
  مقدمه: به ‌منظور شناسایی موارد اجرایی کتابخانه‌های عمومی در دوران شیوع بیماری کووید 19، توجه به راهکارها و اقدامات در سطح جهان امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی در خصوص بازگشایی و ارایه خدمات با تحلیل راهنماها و اقدامات بین‌المللی در این بحران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع مروری ...  بیشتر