شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای فن‌آوری زنجیره بلوک در حوزه سلامت

محمدحسین رونقی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 203-208

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4151

چکیده
  مقدمه: زنجیره بلوک به عنوان دفتر کل تغییرناپذیر و توزیع شده، شفافیت می‌دهد و حریم شخصی کاربر را ایجاد می‌کند. با توجه به قابلیت‌های زنجیره بلوک، پیاده‌سازی هر یک از کاربردهای این فن‌آوری، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت هزینه است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای فن‌آوری زنجیره بلوک در بخش سلامت صورت گرفت.روش ...  بیشتر

موانع گزارش‌دهی خطاهای بالینی در حرفه پرستاری و ارایه راهکارهای اصلاحی

رضا دهنویه؛ حسین صابری؛ سمیه نوری حکمت؛ فرشید برخورداری؛ سعید نوروزی؛ محمد مرادی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 209-215

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4108

چکیده
  مقدمه: وقوع خطای بالینی از طرف کادر درمانی می‌تواند ایمنی بیماران را به خطر اندازد. در این ‌بین، پرستاران هم به‌ عنوان یکی از عوامل اصلی بروز و پیدایش خطاها و هم به‌ عنوان مانع در مقابل خطاها نقش مهمی دارند و گاهی با موانعی برای گزارش‌دهی خطا مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این موانع و ارایه راهکارهای اصلاحی انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با کارایی مخارج سلامت دولت در کشورهای منتخب

مرضیه عزیزی مبصر؛ رضا رضایتمند؛ فرزانه محمدی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 216-220

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4057

چکیده
  مقدمه: امروزه برآورد کارایی مخارج سلامت و شناسایی عوامل مرتبط با آن به دلیل افزایش این مخارج در جهان، از اهمیت زیادی برخوردار است و مورد توجه سیاست‌گذاران بخش سلامت می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مخارج سلامت دولت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و با استفاده از داده‌های بانک جهانی طی ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با توسعه گردشگری سلامت

ِیاسمین برومندزاد؛ مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ محمد سیادتان؛ آرام آردیان

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 221-226

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4107

چکیده
  مقدمه: سلامتی بزرگ‌ترین سرمایه هر فرد به شمار می‌رود و انتخاب یک مقصد که قرار است سلامت فرد را بهبود بخشد، فرایندی مهم و نیازمند بررسی عوامل گوناگون می‌باشد. به همین منظور، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با توسعه گردشگری سلامت بود.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی، 25 نفر از گردشگران سلامت که به استان ...  بیشتر

محاسبه بهای تمام ‌شده فرایند درمان تومور Wilms کودکان در بیمارستان شهید صدوقی یزد

محمدرضا حاجی‌قاسمی؛ مهدیه اژدری؛ اعظم هاشمی؛ علیرضا جناب‌زاده

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 227-233

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4126

چکیده
  مقدمه: درمان تومور Wilms به عنوان شایع‌ترین تومور بدخیم کلیه در سنین کودکی، بار اقتصادی بالایی بر جامعه تحمیل می‌کند. از این‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، محاسبه بهای تمام‌ شده فرایند درمان تومور Wilms کودکان با استفاده از مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا TDABC (Time-Driven Activity-based Costing) بود.روش بررسی: این مطالعه با روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ به پیاده‌سازی ...  بیشتر

مکان‌یابی اکولوژهای تندرستی استان گیلان بر اساس معیارهای جغرافیایی

حمیده بیگی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 234-243

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4183

چکیده
  مقدمه: استان گیلان به دلیل مزیت‌های گردشگری مبتنی بر طبیعت خود، قابلیت احداث و توسعه اکولوژهای تندرستی را دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و معرفی مناسب‌ترین پهنه‌های این اقامتگاه‌ها در استان گیلان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پرسش‌نامه مقایسات زوجی طراحی گردید و بر روی 15 نفر از متخصصان طبیعت‌گردی، صاحبان اقامتگاه‌های ...  بیشتر

تحلیل محتوای استناد مقالات پزشکی دسترسی آزاد و غیر آزاد به روش عقیده‌کاوی بافتار استناد

خدیجه جوکار؛ مریم یقطین؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 244-250

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4179

چکیده
  مقدمه: اعتبارسنجی مقالات دسترسی آزاد، همواره از جمله دغدغه‌های جامعه علمی بوده است. از آن‌جا که تحلیل استنادی کمی در ارزیابی مقالات علمی با چالش روبه‌رو است، تحلیل استنادی محتوامحور از جمله عقیده‌کاوی بافتار استناد، می‌تواند تصویر روشن‌تری از اعتبار آن‌ها ارایه دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عقاید استنادگران درباره مقالات ...  بیشتر

تحلیل پژوهش‌های حوزه جامعه‌شناسی پزشکی در عرصه بین‌المللی

فاطمه مکی‌زاده؛ اعظم روحانی؛ ابراهیم زال‌زاده؛ احمد کلاته ساداتی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، صفحه 251-257

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4222

چکیده
  مقدمه: ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﻚ حوزه علمی، راه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ آن ﺷﺎﺧﻪ از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﺗﺒﺪﻳل ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻋﻴﻨﻲﺗﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﻲشود. پژوهش حاضر با هدف ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه جامعه‌شناسی پزشکی صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با رویکرد علم‌سنجی ...  بیشتر