مقاله پژوهشی
عوامل عملکردی– اطلاعاتی مؤثر در یکپارچگی نظام سلامت

به‌یانه سیدامینی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآبادی‌فراهانی؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ ایروان مسعودی اصل

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 99-105

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3591

چکیده
  مقدمه: یکپارچگی نظام سلامت منافع زیادی برای بیماران، ارایه‌دهندگان و نظام سلامت دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی متغیرهای عملکردی و اطلاعاتی مؤثر بر یکپارچگی نظام سلامت ایران در سال 1396 صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در دو بخش کلی انجام شد. در بخش اول، با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با متخصصان عرصه بهداشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر در بیمارستان‌های خصوصی تهران

سید محمدحسین حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ عباسعلی حاجی‌کریمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 106-113

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3547

چکیده
  مقدمه: رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی، نشان‌ دهنده‌ قابلیت یک بیمارستان در ارایه خدمات در رقابت با دیگر بیمارستان‌ها است. زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر، توانایی رقابت با سایر بیمارستان‌ها را در ارایه خدمات به بیماران دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر بود.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازار گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: کاربست خوشه‌بندی

مهدی ابراهیمی؛ سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مروارید رستمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 114-119

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3572

چکیده
  مقدمه: با توجه به این‌ که گردشگری پزشکی امروزه به یک صنعت تبدیل شده است، شناخت هرچه بهتر بازار این حوزه می‌تواند حایز اهمیت باشد. یکی از راه‌های شناخت بازار و مخاطبان آن، خوشه‌بندی آن‌ها و شناخت ویژگی‌های هر خوشه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین و تحلیل متغیرهای جمعیت‌شناختی، جغرافیایی و رفتاری در درون خوشه‌های بازار گردشگری پزشکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتار اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان در زمینه مراقبت‌های تسکینی در شهر تهران

سید جواد قاضی میرسعید؛ فرزانه مقیم‌خان

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 120-125

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3453

چکیده
  مقدمه: هسته ارایه خدمات مراقبت بهداشتی، فراهم‌آوری اطلاعات برای بیماران می‌باشد. اثرات منفی بیماری سرطان بر کیفیت زندگی مبتلایان، آنان را نیازمند به دریافت مراقبت جامعی به نام مراقبت تسکینی کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان در زمینه مراقبت‌های تسکینی در شهر تهران انجام شد.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 2015-2000

علی منصوری؛ مرجان فروزنده شهرکی؛ محمد امین عرفان‌منش

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 126-131

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3503

چکیده
  مقدمه: یکی از شاخص‌های تعیین کیفیت برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌ها، قابلیت استفاده از آن‌ها در فرایند تبدیل علم به فن‌آوری از طریق مطالعه میزان استنادشدگی از سوی پروانه‌های ثبت اختراع می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی هشت دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی کشور از سوی پروانه‌های ثبت اختراع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی در تسهیل ارتباطات علمی پزشکان و پیراپزشکان از دیدگاه متخصصان جامعه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه‌ کیفی

عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ مهری اطاقی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 132-138

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3508

چکیده
  مقدمه: پزشکان به دلیل مشغله زیاد، اغلب فرصت کافی برای به‌روز کردن اطلاعات بالینی خود ندارند. وجود کتابداران پزشکی در بیمارستان می‌تواند در جهت رفع نیازهای متخصصان سلامت کمک‌کننده باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به شناسایی موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی در تسهیل ارتباطات علمی از دیدگاه متخصصان جامعه علوم پزشکی بوشهر در سال 1395 پرداخت.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سلامت بر اساس تحلیل هم‌واژگانی در وبگاه علم طی سال‌های 1993 تا 2017

فاطمه باجی؛ فریدون آزاده؛ پرستو پارسائی محمدی؛ شوکت پرماه

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 139-145

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3577

چکیده
  مقدمه: ایجاد تصویری از وضعیت ساختار مفهومی تحقیقات صورت گرفته در زمینه سواد سلامت و همچنین، بررسی میان رشته‌ای بودن و روابط میان حوزه‌ای آن ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سلامت بر اساس تحلیل هم‌واژگانی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science طی سال‌های 1993 تا 2017  بود.روش بررسی: این مطالعه به روش علم‌سنجی ...  بیشتر

بیان تجربه
استفاده از تخصص و تجربیات کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در بررسی مستندات علمی داوطلبان مقطع دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شرح یک تجربه

محمدرضا سلیمانی؛ شهین مجیری؛ حسن اشرفی ریزی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، صفحه 146-148

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3441

چکیده
  بیشتر